Høyre på Nordstrand med ugyldig BU-vedtak om billigst mulig bestemor

Asbjørg Javnes Lyngtveit, nylig gjenvalgt leder av Nordstrand Arbeiderparti, mener BU-vedtak om økt bruk av private tjenester i bydelen er useriøst. Vedtaket ble fattet gjennom et borgerlig flertall.

Asbjørg Javnes Lyngtveit, nylig gjenvalgt leder av Nordstrand Arbeiderparti, mener BU-vedtak om økt bruk av private tjenester i bydelen er useriøst. Vedtaket ble fattet gjennom et borgerlig flertall. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt Er privatisering Høyres eneste løsning i eldreomsorgen på Nordstrand?

Spørsmålet er retorisk, for vi kjenner allerede svaret: ja, det er det. Siden Arbeiderpartiets BU-gruppe startet i sine folkevalgte verv i bydelen høsten 2015, har vi hørt Høyres refreng om billigst mulig hjelp til hjemmeboende. Det skal skje ved at flest mulig eldre tildeles private hjemmetjenester.

Bydelsdirektøren anket BU-vedtak

Den gjeldende regelen om fritt brukervalg går ut på at brukere av hjemmetjenester i Oslo kommune fritt kan velge om de ønsker private utførere eller kommunens egne. Om man ikke foretar et valg, vil tjenesten bli utført av kommunen.

Så useriøst arbeider Høyre at bydelsdirektøren så seg nødt til å anke budsjettvedtaket fra det borgerlige flertallet på Nordstrand til byrådet. Byrådet har nå gitt bydelsdirektøren medhold i at vedtaket var ugyldig.

BU-vedtaket slo fast at billigste alternativ i hjemmetjenesten alltid skal velges, dvs. private. Forutsetningen om at kvaliteten skal være lik oppfatter vi som rent skuebrød, da man ikke har redegjort for hvordan dette skal vurderes i hvert enkelt brukervalg, ei heller har innkalkulert hva kostnaden for dette arbeidet ville bli.

AP satser på Nordstrand med 27 nye årsverk

Men er det billigste alltid det beste? Det mener ikke vi i Arbeiderpartiet.

Vi vil gjøre hjemmetjenesten smidigere og mer innrettet på de eldres egne behov og ønsker. Ved å øke bemanningen, endre stoppeklokkeregimet og gjennom såkalt aktivitetstid, der hjemmeboende kan spare opp ekstra tid med hjemmehjelpen til å dra ut og gjøre ting man ellers ikke hadde vært i stand til.

Er besparelsene Høyre påberoper seg reelle?

Høyre og samarbeidspartiene deres i Nordstrand BU viser til en sammenlikning av timepriser for private og kommunale utførere Høyre bestilte i fjor. De private oppgir ikke tall, og man kjenner heller ikke deres effektivitet. De har dårlige systemer for oppfølging fra bydelen.

Dessuten må bydelen alltid ha beredskap til å håndtere ansvaret, f. eks. for tilfeller der private ikke har kapasitet eller slutter å levere. Ansvaret kan aldri overføres. Bydelen må også ha et fungerende system og dermed kostnader til avtaleoppfølging og kontroll. Så jo mer som leveres privat, jo større regime for kontroll må man ha.

En vesentlig forskjell i kostnader skapes ved at Oslo kommune tilbyr sine ansatte en bedre pensjonsavtale og faste, trygge arbeidsforhold. Selv om BU ikke er arbeidsgiver, så er bydelen og Oslo kommune det. Og vi i AP mener det er bra å være en god arbeidsgiver knyttet opp til en tariffavtale. En privat driver kan unngå å etablere et ansettelsesforhold ved å kjøpe tjenesten fra enkeltpersonforetak. Man sparer da også arbeidsgiveravgift. Utfordringen knyttet til velferdsgoder flyttes dermed over på den enkelte medarbeider, som står uten ordinære arbeidstakerrettigheter.

Vi kjenner altså ikke kostnadsbildet til de private, men forholdet kan vurderes som en sammenlikning av epler og poteter – med svært ulike mål og forutsetninger. 

LES MER PÅ NOBLAD.NO:

Vil øke bruken av private tjenester - får nei av byrådet

Nye omsorgsleiligheter må bygges om

Lokale sykehjem skal rives og erstattes av nybygg

DEBATT PÅ NOBLAD.NO:

Forsøk på snikprivatisering av hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags