Fra kjemisk industri til et godt sted å bo på gamle eterfabrikken

FRA FABRIKK TIL BOLIGER: Skisse av det fremtidige boligprosjektet i Eterveien. Illustrasjon: A-lab/JM Norge

FRA FABRIKK TIL BOLIGER: Skisse av det fremtidige boligprosjektet i Eterveien. Illustrasjon: A-lab/JM Norge

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt Byutvikling og boligbygging skaper engasjement over hele byen. Vi vet at vi må ta hensyn til mennesker, natur og miljø når vi planlegger våre boligprosjekter. Det har vi også gjort når vi de siste fire årene har jobbet sammen med arkitekter, rådgivere og planmyndigheter med utvikling av planen for hvordan gamle Eterfabrikken kan transformeres til et godt boligområde.

JM Norge er en av landets største boligbyggere. Vi tar miljøutfordringene på alvor og du kan være trygg på at både byggeprosessen og kvaliteten på boligene vi leverer holder en høy miljøstandard.

Der det tidligere lå kjemisk industri på Østensjø ønsker vi å bygge boliger samtidig som vi skaper nye møteplasser og aktivitet for nærmiljøet.

Vi er klar over at området rundt Østensjøvannet er viktig både som rekreasjonsområde og på grunn av det biologiske mangfoldet. Dialogen med miljømyndigheter og -spesialister har vært viktig i utviklingen av prosjektet samtidig som vi har hatt prosesser med bydelen, naboer og ulike organisasjoner.

Fylkesmannen hadde innsigelser til vårt første forslag og derfor ble planen omarbeidet. Den største endringen er at hensynssonen mellom ny bebyggelse og miljøparken ble utvidet fra 1,8 til 5 mål. I tillegg har vi fjernet ett bygg og redusert høydene. Ny bebyggelse vil nå bare bli plassert på den allerede opparbeidede delen av tomten.

Buffersonen rundt det nye boligområdet skal beplantes med stedsegnet vegetasjon og hele området opparbeides med tanke på at vi ikke skal skape ferdsel inn i verneområdet nedenfor. Skråningen mot parsellhagene vil bli bedre vernet gjennom stedstilpassede sperringer rundt boligområdet og vi ønsker å bidra til bedre tilrettelegging av de etablerte stiene utenfor det vernede området.

Etter endringene i planen valgte fylkesmannen å trekke sine innsigelser og planen ble i mars 2018 oversendt til rådhuset med en klar anbefaling fra plan- og bygningsetaten:

«Plan- og bygningsetaten mener at planområdet er godt egnet for boliger og at boligene kan fungere godt sammen med ny virksomhet for allmennyttige formål og tjenesteyting i eksisterende fabrikkbebyggelse. Ved å binde de nye boligene og de bevaringsverdige fabrikkbygningene sammen med et torg mot Bogerudveien som skal være tilgjengelig for allmenheten, vil dette området kunne tilføre nye kvaliteter for hele bydelen.»
(Plan- og bygningsetaten)

De to teglsteinsbyggene som ligger ut mot krysset Bogerudveien/Eterveien skal bevares. Vi vil jobbe for at disse skal skape aktivitet og være gode møteplasser for hele nærmiljøet.

De planlagte boligene i Eterveien vil skape et godt bomiljø og bidra til god og miljøvennlig byutvikling. T-bane og lokalsenteret er 400 meter unna og boligene får fine sol- og utsiktsforhold. Kombinert med tilrettelegging for kultur og lokale aktiviteter vil dette bli et godt sted å bo.

Vi har selvsagt registrert debatten omkring fremtiden for Eterfabrikken. Det kan virke som alternativet til boligbygging er å omgjøre området til et kulturhus, men her er det viktig å være realistisk: Det er ingenting som tyder på at Oslo kommune ønsker å kjøpe denne eiendommen og det har aldri vært et tema i den over fire år lange planprosessen. Alternativet til den transformasjonen som nå ligger til behandling er at området igjen blir benyttet til industrivirksomhet.

Vi tror vi bidrar til en bedre by gjennom en godt planlagt boligutvikling på tomten til den gamle Eterfabrikken.

Hilde Vatne
Regiondirektør for JM i Oslo

LES OGSÅ:

Hundrevis har signert mot boligutbygging på eterfabrikken

Rødt Østensjø: Nei til boligbygging ved eterfabrikken

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags