Hvor skal barna våre spille fotball?

Mortensrud kunstgress er fra 2002 og åpenbart overmoden for utskiftning. Det skjer ikke med det første.

Mortensrud kunstgress er fra 2002 og åpenbart overmoden for utskiftning. Det skjer ikke med det første. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevFotballen er den overlegent største idretten i både Oslo, Søndre Nordstrand og Mortensrud/Klemetsrud-området, og en viktig inngangsport til idrett for mange barn. Hvorfor er det da slik at barna og ungdommene i Klemetsrud IL snart ikke har baner å spille på? Konsekvensene av den prekære anleggssituasjonen kan bli både inntaksstopp og frafall. Hvem skal påta seg ansvaret?

Fremtiden ser ikke spesielt lys ut for Klemetsrud IL fotball, verken for spillerne som er der nå eller for rekrutteringen i tiden fremover. Dette året har nemlig vært preget av gjentatte slag i ansiktet for fotballgruppa når det gjelder anleggssituasjonen. Spørsmålet er: «Hvor mange slag kan vi tåle før vi ikke klarer å reise oss igjen»?

350 medlemmer i fotballgruppa

Klemetsrud IL har totalt cirka 500 medlemmer. Rundt 350 er tilknyttet fotballgruppa, og 3/4 av disse er barn under 13 år. Idrettslaget holder til sørøst i Oslo, i Søndre Nordstrand Bydel, og omfatter områder som Mortensrud, Dal/Brenna, Stenbråten og Klemetsrud. Området kjennetegnes av kraftig boligutbygging og sterk befolkningsvekst, samt en høy andel unge mennesker og mange innbyggere med utenlandsk bakgrunn.

Mortensrud kunstgress

Anleggssituasjon for medlemmene i Klemetsrud IL fotball er prekær. Hovedbanen vår, Mortensrud kunstgress, er fra 2002 og åpenbart overmoden for utskiftning. Banedekket er fullstendig utslitt og i ferd med å sprekke opp. Den er i så dårlig forfatning at vi frykter at dommere kommer til å underkjenne banen for seriekamper neste sesong.

Det ble fra kommunens side bevilget offentlige midler til rehabilitering av Mortensrud kunstgress i 2015. Langt ut i året var det kun et spørsmål om når banen skulle rehabiliteres. I august i år kom den svært skuffende beskjeden om at kommunen midlertidig hadde lagt planene om rehabilitering på is.

Bakgrunnen for kommunens beslutning ble opplyst å være at arealbruken på Mortensrud, også til en rekke andre idrettsanlegg (flerbrukshall, cricket, etc.), var gjenstand for en samlet vurdering og at det derfor ikke var sikkert at kunstgressbanen på Mortensrud i fremtiden skal ligge akkurat der den ligger i dag. Kommunen har nemlig en regel som slår fast at et nytt banedekke skal ha ti års levetid.

I påvente av kommunens igangsatte reguleringsprosess på Mortensrud, vil banedekket på Mortensrud kunstgress altså ikke bli skiftet. Vurderingen av arealbruken på Mortensrud, satte i gang det såkalte «mulighetsstudiet» (i lokalmiljøet kalt «umulighetsstudiet»), som for øvrig er gjenstand for stor debatt. Tidshorisonten for denne planprosessen er uvisst, men erfaringsmessig tar det flere år fra oppstart til realisering.

Nytt banedekke på Mortensrud kunstgress blir det altså ikke med det første.

Klemetsrud idrettsanlegg

Som følge av at rehabiliteringen av Mortensrud kunstgress ble utsatt, foreslo Bymiljøetaten at man skulle forsøke å flytte disse allerede bevilgede midlene over til en oppgradering av Klemetsrud idrettsanlegg i stedet. Dette er et anlegg som ligger noen kilometer sør for Mortensrud kunstgress, og omfatter en fullskala gressbane og en mindre, gjengrodd grusbane. Som følge av forholdsvis usentral beliggenhet, et lysanlegg som ikke fungerer og de begrensningene et gressunderlag medfører, blir ikke denne banen brukt like mye som ønsket.

Klemetsrud-anlegget er allerede regulert til idrett, slik at en oppgradering lar seg gjennomføre uten en reguleringsprosess. Både i dagens situasjon og om man ser fremover, vil et ekstra kunstgressanlegg være et positivt tilskudd til den totale banekapasiteten. Ifølge Oslo idrettskrets vil en kunstgressbane øke banekapasiteten med seks sammenlignet med en gressbane.

Men, det viste seg at midlene som allerede er bevilget, ikke er nok til å legge kunstgress på Klemetsrud-banen. Derfor søkte Oslo idrettskrets om to millioner ekstra til dette formålet. Skuffelsen var stor da Byrådet besluttet å ikke bevilge disse pengene, til tross for at det var anbefalt fra både Oslo fotballkrets og Oslo idrettskrets. Det siste i denne saken er at pressekontakten i byrådet hevder at dette er en «misforståelse» og at det blir kunstgress på Klemetsrud-banen neste år. Så får vi se hva som skjer i tiden fremover. Vi våger ikke helt å tro på det før vi ser det…

Mortensrud kunstgress 2

Tidligere hadde Klemetsrud IL fotball også full tilgang til en grusbane noen hundre meter unna Mortensrud kunstgress, sentralt plassert ved Senter Syd. Denne ble det lagt et brukt (fra 2003) kunstgressunderlag på i 2013, og bruksretten ble delt mellom fotball og landhockey. I 2015 har fotballen hatt muligheter til å benytte dette som en avlastningsbane hver ukedag frem til kl. 18.30 eller 19.00. Resten av bruken har landhockey fått. Det ble også igjen en humpete grusbane i skogkanten, der de aller yngste spiller kamper.

I banefordelingsmøtet for 2016, som nylig ble avholdt i regi av Oslo idrettskrets, mistet fotballen tilgang til denne banen både tirsdager og torsdager på grunn av ønske om økt tilgang fra landhockey. Slik vi tolker det vil fotballen etter hvert som landhockeyens behov øker, miste tilgang til denne banen fullstendig.

Hva nå?

Når våren kommer og fotballsesongen 2016 starter, står Klemetsrud IL fotball sannsynligvis igjen med én utslitt kunstgressbane, én grisgrendt gressbane og svært begrenset tilgang til en kunstgressbane som hovedsakelig benyttes av landhockey.

I fotballsesongen 2015 trente opptil 60 barn og ungdom fotball samtidig i kjernetiden på Mortensrud kunstgress. Det er svært trangt. Hvor skal de gjøre av seg neste sesong? Og ikke minst, hvor skal de trene når det spilles kamper på Mortensrud kunstgress?

De siste årene har 30-40 seksåringer begynt i Klemetsrud IL fotball ved skolestart. I år har vi også for første gang på flere år, til vår store glede, klart å etablere et eget jentelag blant seksåringene. Hvordan skal vi klare å tilby disse tilfredsstillende treningsforhold? Må vi, som følge av manglende banekapasitet, innføre inntaksstopp og legge ned lag?

Hvem påtar seg ansvaret?

Både Klemetsrud IL og Klemetsrud IL fotball føler seg nedprioritert og sviktet gjennom mange år, både av Oslo-politikere, bydelspolitikere, Oslo idrettskrets og Oslo fotballkrets. Nå er det opprørsstemning i lokalmiljøet, og både foreldre, trenere, lagledere, spillere og tillitsvalgte er svært frustrerte over anleggssituasjonen.

Idretten er åpenbart en viktig faktor i et godt oppvekstmiljø, og fotball er en attraktiv og populær idrett. Det er også svært viktig at barn og ungdom får drive idrett i sitt lokalmiljø, i kjente og trygge omgivelser sammen med sine venner og skolekamerater.

Hvem skal påta seg ansvaret for at barn og ungdom på Mortensrud slutter med fotball fordi de ikke har (tilfredsstillende) baner å utøve idretten sin? Og hvem skal ta ansvar for at Klemetsrud IL fotball må gå til det dramatiske skrittet å innføre inntaksstopp?

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen, tar du ansvaret?

Glenn Ø. Støldal, Konstituert styreleder, Klemetsrud IL Fotball

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags