Gjersrud-Stensrud: En fremtidig grønn bydel

Bygate i den nye landskapsbyen, bidrag fra SLA og Vandkunsten i forbindelse med utbygging av Gjersrud-Stensrud

Bygate i den nye landskapsbyen, bidrag fra SLA og Vandkunsten i forbindelse med utbygging av Gjersrud-Stensrud

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt Bystyret vedtok før jul en plan for utviklingen av Gjersrud-Stensrud, men mye gjenstår før man kan komme i gang med byutvikling i området. Byrådet og bystyret har satt det som en forutsetning for fremtidig byutvikling, at den skal skje på en miljø- og klimamessig forsvarlig måte. Det blir ikke byutvikling på Gjersrud-Stensrud før robuste kollektivløsninger og andre klimavennlige transportløsninger er på plass.

Les flere debattinnlegg her!

Gjersrud-Stensrud har ligget inne som utbyggingsområde for boliger i alle Oslo overordnede arealplaner siden 1950-tallet. Oslo er i rask vekst og de seneste befolkningsprognoser viser at Oslo antagelig vil vokse med 200 000 nye innbyggere frem mot 2040. Det er derfor viktig for Oslo kommune å legge til rette for byutvikling som kan absorbere denne veksten de neste tiårene. Tidligere byråd Bård Folke Fredriksen (H) satte derfor i gang arbeid med en regulering for Gjersrud-Stensrud i 2010, med mål om å legge til rette for bymessig utvikling.

Behovet for en grunnleggende avklaring av hvordan Gjersrud-Stensrud området kan utvikles i fremtiden, ble prekært i 2014 som følge av Follobane-prosjektet. Ny jernbanelinje til Ski har utløst store tunnelarbeider i området, med behov for å frakte bort og deponere flere millioner tonn masse. Vi snakker her om et omfang tilsvarende 200 000 til 300 000 lastebil-lass. I 2015 ble derfor et revidert planforslag utarbeidet, som muliggjør lokal deponering av massene på en måte som også tilrettelegger for fremtidig byutvikling på Gjersrud-Stensrud.

I fjor begynte tiden å renne ut for Jernbaneverket (nå Bane Nor), som trengte en avklaring innen utgangen av 2016 av om og hvordan resterende tunellmasser kunne deponeres lokalt. Uten en avklaring av dette, ville Jernbaneverket måtte inngå kontrakt med et selskap som kunne frakte massene lenger bort – med store negative miljøkonsekvenser både lokalt og klimamessig. Jeg førte derfor arbeidet med områdereguleringen i havn og sendte den til bystyret i september 2016, slik at vi kunne unngå en løsning som ville være dårlig for alle.

Men flere dilemmaer gjorde seg gjeldende, blant annet dagens dårlige kollektivdekning og hvordan transportbehovet kan løses på en klimavennlig måte. Dette løste byrådet ved å legge som premiss at byutviklingen i området ikke skal gå i gang før gode og miljøvennlige transportløsninger er sikret. På denne måten kunne vi få til en lokal deponering av massene på en god måte, samtidig som vi holder igjen den konkrete byutviklingen til miljøløsningene er helt på plass.

Les mer om lokal utbygging her!

De enorme massene som blir deponert i området vil uansett trenge minst 10-15 år på å sette seg før byutvikling er aktuelt, så det vil også være tid til å vurdere løsninger som kanskje ikke er teknologisk modne i dag men som er i utvikling – slik som førerløse matebusser og lignende. Byrådet har understreket at Gjersrud-Stensrud skal være et område hvor nye og effektive miljøløsninger testes ut.

Det gjenstår altså mye arbeid før byutvikling på Gjersrud-Stensrud kommer i gang. Bystyret har vedtatt at vi i tillegg til utredninger av grønne transportløsninger for området også skal gå gjennom hele planen på nytt og vurdere om det kan være aktuelt å legge til rette for mer enn 10 000 boliger i området. Dette må ses i sammenheng med de kollektivtransportløsningene som skal legges til grunn i fremtiden; flere boliger kan for eksempel bidra til å gjøre fremtidige investeringer i bestemte kollektivløsninger mer lønnsomme.

Vi har altså nå lagt et grunnlag, bokstavelig talt, for fremtidig utvikling på Gjersrud-Stensrud. Fremtidig utvikling har som premiss at den nye bydelen skal være miljøvennlig og være basert på klimavennlige transportløsninger. Akkurat hvordan vi best sikrer dette er ikke endelig bestemt enda. Nye utredninger skal legges frem for bystyret, som grunnlag for et revisjonsarbeid. Og først når en revidert områderegulering er vedtatt, kan prosjekter (detaljreguleringer) for de enkelte byggefelt utarbeides og behandles.

En ting er sikkert: Det blir ikke byutvikling på Gjersrud-Stensrud før robuste kollektivløsninger og andre klimavennlige transportløsninger er på plass!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags