Tillitsreform og omsorgstjenester i Bydel Østensjø

Bjørn Strøm (A), leder av Omsorgskomiteen i Bydel Østensjø

Bjørn Strøm (A), leder av Omsorgskomiteen i Bydel Østensjø Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg registrerer at det har vært en meningsutveksling i Nordstrands Blad mellom Anne Minken (07.08.19) og nestleder av eldrerådet Tom Rellsve (14.07.19) om ulike forhold knyttet til Bydel Østensjøs omsorgstjenester.

Utgangspunktet for debatten er avvikling av stoppeklokkeomsorg i hjemmetjenesten, målet om å bidra til at eldre innbyggere kan bo godt hjemme så lenge de ønsker det og innføring «tillitsmodellen» som grunnlag for samhandling og ledelse.

Bydel Østensjø var en av de bydelene som ble valgt ut for å prøve ut «tillitsmodellen» i deler av hjemmetjenesten. En vellykket reform vil naturlig nok resultere i at behov og ønske om langtidsplass i institusjon ville bli redusert. En slik omlegging er krevende – det er ingen enkel operasjon å endre en virksomhet som i Østensjø omfatter om lag 250 årsverk.

Det å antyde at tillitsmodellen er et innsparingstiltak blir feil. Hjemmetjenesten er bemannet vesentlig opp. Sammenliknet med budsjettet i 2015 er det for 2019 satt av 180 millioner kroner mer til hjemmebaserte tjenester i Østensjø.

Når Anne Minken trekker inn evalueringsrapporten fra juni 2019 så skal det understrekes at den er bestilt av bydelsutvalget. Det var en klar forventning om at dette skulle være en ærlig rapport hvor alle skulle komme til orde – det er av opplevelser, feil og forbedringsforslag vi finner læringspunkter.

Kortversjonen er: verken politikere, administrasjon eller ansatte var fornøyd med situasjonen fra sommeren 2018 til våren 2019. Det forhold at administrasjonen ble pålagt ukentlige rapporteringer fra hjemmetjenesten vitner om bydelspolitikernes ambisjon om å få reformen inn på rett spor.

Påstanden om at det er et mål om å stramme inn på bruken av sykehjemsplasser er urimelig. Per 11. juni var det behandlet 104 søknader om langtidsplass på sykehjem. Antall avslag var 4, og ett av disse var under klagebehandling.

Helsehus (korttidsplasser/rehabilitering) er en utfordring. Spesialhelsetjenestens (sykehusene) praksis med å skrive ut pasienter tidlig medfører at langt flere må innom helsehus før de kan komme hjem, eller få langtidsplass på sykehjem. Rent konkret fører dette til at flere blir værende på sykehus, og at bydelen blir belastet for dette. I verste fall kan pasienter som ikke skulle vært sendt hjem til bopel bli nettopp det.

Jeg er villig til når som helst å diskutere disse utfordringene med Anne Minken og nestlederen i Eldrerådet, Tom Rellsve, for å ytterligere bringe disse spørsmålene til torgs i den lokalpolitiske debatten. Dette er viktige og relevante temaer i front av årets valg, men også ellers i året.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags