Byråden: Nå kommer forslag til plan for stasjonsområdet på Holtet

HOLTET: Byutviklingsbyråden svarer i dette innlegget på et tidligere innlegg fra Hroar Møthe om utviklingen av Holtet. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

HOLTET: Byutviklingsbyråden svarer i dette innlegget på et tidligere innlegg fra Hroar Møthe om utviklingen av Holtet. Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt I Nordstrands Blad 25. mai skriver Hroar Møthe om utviklingen på Holtet, og etterlyser svar fra meg.

LES OGSÅ: - Hva galt har vi Holtet-beboere gjort?

Møthe bruke store bokstaver, men når det er sagt så er jeg sikker på at han representerer mange som er engasjerte i utviklingen av Holtet og at den skal ha kvalitet. Det er jeg også opptatt av.

Jeg har for øvrig svart på Møthes tidligere brev med spørsmål knyttet til utviklingen på Holtet fra høsten 2017 i Nordstrands blad 15. november, og i brevs form med utdyping fra Plan- og bygningsetaten den 1. februar 2018.

LES OGSÅ: Oppfølging av Holtet-planen

Utviklingen på Holtet har en lang historie, og planen som ligger til grunn for dagens utvikling ble vedtatt i 2004 - S-4105 «Holtet lokalsenter», en plan som omkranser Holtet stasjonsområde. La meg bare ha nevnt at det meste som har skjedd på Holtet har foregått i perioden før jeg ble byråd i 2015.

Jeg mener at planlegging i offentlig regi skal ligge til grunn for byutviklingen i Oslo, og at innbyggerne skal inviteres med til å uttale seg om og påvirke planene. Jeg synes det er beklagelig at det i årevis har manglet en reguleringsplan for selve stasjonsområdet på Holtet.

Jeg er derfor glad for å kunne meddele at Oslo kommune har utarbeidet to forslag til reguleringsplan for stasjonsområdet (ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Byantikvaren).

LES OGSÅ: Store planer for Holtet

Planforslagene omhandler arealbruk og trafikkløsninger i området, slik at dette kan avklares for fremtiden. Planforslagene vektlegger bl.a. økt trafikksikkerhet for gående og syklende, og utvidelse av regulerte torg- og grøntarealer. Forslagene vil bli lagt ut på høring av Plan- og bygningsetaten etter sommeren. Det vil samtidig bli annonsert et åpent informasjonsmøte for alle interesserte, hvor planforslagene vil bli presentert.

Etter at høringsperioden er over og lokale innbyggere og andre berørte parter har uttalt seg, vil det utarbeides et endelig planforslag som sendes til meg på rådhuset for politisk behandling. Da vil jeg gå konkret inn i saken og vurdere om hensyn til god og grønn byutvikling er godt nok ivaretatt.

Jeg er glad for at vi med dette får en tydelig og god prosess for den videre utviklingen på Holtet, og jeg vil oppfordre alle til å sin mening om planforslaget når det ligger ute til offentlig ettersyn i høst.

La meg til sist gjøre oppmerksom på at trikketomta ikke er en del av planområdet. Forslagene som kommer offentlig ettersyn nå, omfatter deler av Holtveien og Kongsveien, juletretomta, Marienlundparken og Marienlundveien langs Bekkelaget skole. Planområdet innbefatter ikke Sporveiens område.

Jeg har registrert at det har kommet klager på hvordan utvidelsesplanene på trikketomta virker negativt inn på Holtet. Vi er i byrådet opptatt av at Sporveiens virksomhet skal foregå på en mest mulig skånsom måte for lokalmiljøet, og dette har også blitt formidlet til Sporveien.

Les flere saker om Holtet her!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags