Oppfølging av Holtet-planen

HOLTET: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen svarer på Aksjon Holtets åpne brev om oppfølging av Holtet-planen i dette debattinnlegget. Foto: Kristin Trosvik

HOLTET: Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen svarer på Aksjon Holtets åpne brev om oppfølging av Holtet-planen i dette debattinnlegget. Foto: Kristin Trosvik

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt Aksjon Holtet har i Nordstrands blad 21. september et innlegg hvor man spør om reguleringsplanen for Holtet som ble vedtatt av bystyret i 2004 har blitt overholdt. Aksjonen tar blant annet opp forhold knyttet til arkitektur, miljø, Kongsveien miljøgate, fortetting og parkering. Innlegget er formulert som et åpent brev til meg, og jeg vil gjerne få anledning til å kommentere. De mer tekniske spørsmålene som tas opp, vil jeg be Plan- og bygningsetaten svare på i et brev til Aksjon Holtet.

Jeg nevner for ordens skyld at planen ble vedtatt i 2004, og at det meste som har skjedd på Holtet siden da således har foregått i perioden før jeg ble byråd for byutvikling i 2015.

LES DEBATTINNLEGGET: Åpent brev til ansvarlige for Oslos byutvikling

Byrådet er opptatt av at byveksten i Oslo skjer med høy kvalitet, med god involvering av innbyggerne og er tilpasset de eksisterende kvaliteter i lokalområdene. Vi ønsker å bevare og styrke grøntstrukturen i Oslo. Vi arbeider nå med en ny kommuneplan som skal sikre at dette ivaretas enda bedre fremover. Oslo er en by i fortsatt vekst, særlig på grunn av et betydelig fødselsoverskudd. Dette gjør at vi må legge til rette for at Oslo vokser og utvikler seg på en god måte fremover.

Intensjonen med Holtet-planen er å legge til rette for en bedre arealutnyttelse i området, ved fortetting og transformasjon/endring, og oppnå nødvendige miljøforbedringstiltak. Det skal tas utgangspunkt i stedets egenart og historie. Tiltakene i området er behandlet i tråd med de bestemmelsene som ligger i planen om dette.

LES OGSÅ: - Holtet er alt ødelagt!

Boligene som er bygget på Holtet siden 2004 følger reguleringsplanens bestemmelser for høyder og er stort sett 3 etasjer + inntrukket toppetasje. Mot Kongsveien er det bygget boliger i 3 etasjer + loftsetasje. Dette stemmer med intensjonen i forarbeidene. Jeg ser at det i saksbehandlingen av de enkelte byggesakene er tatt utgangspunkt i at det er den nye bebyggelsen som skal fremstå med et helhetlig preg, og at det ikke er et krav i planen om at den nye bymessige bebyggelsen skal videreføre formspråket fra den eksisterende småhusbebyggelsen.

Et av hovedmålene med reguleringsplanen var å bedre trafikksituasjonen i området og å bedre tilrettelegge området for fotgjengere, blant annet ved å opparbeide Kongsveien som miljøgate. Denne intensjonen er også nedfelt i reguleringsbestemmelsene, men da det ikke ble laget rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler i forbindelse med planen, har veien aldri blitt opparbeidet i tråd med bestemmelsen. Et forslag til reguleringsplan for stasjonsområdet, som har den mest krevende trafikksituasjonen, ble i 2004 forkastet av bystyret. Et nytt planforslag for stasjonsområdet er nå under utarbeidelse. Ifølge Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, planlegger Eiendoms- og byfornyelsesetaten at et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn våren 2018.

LES OGSÅ:

Setter fortetting på vent i Oslo

Beboeropprør mot Rådhuset

Holtet-planen legger opp til en parkeringsnorm som indre by. Parkering er et område byrådet jobber med, og vi er opptatt av å legge til rette for redusert bilbruk samtidig som kollektivtilbud og behov for parkering lokalt håndteres på en god måte slik at beboere får en god hverdag. Jeg tar med meg opplysningene om hvordan parkeringssituasjonen oppleves på Holtet i det videre arbeidet med parkeringsnormer.

LES OGSÅ:

Slik skal eika på Holtet sikres

Stoppordre for boligprosjekt på Holtet

Omsorg pluss på Holtet nedstemt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags