Gå til sidens hovedinnhold

Holtet og KFUM Arena var tema på Nordstrand MDGs årsmøte

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 14. februar avholdt Nordstrand MDG årsmøte på Lambertseter Gård. Det ble valgt nytt styre. I tillegg ble det vedtatt to resolusjoner, en om finansiering av KFUM Arena, og en om Holtet og utbyggingen der.

Resolusjon 1: Nordstrand MDG oppfordrer politikerene i Oslo Kommune til å se på muligheten for at KFUM Arena kan finansieres med kommunale midler. Dette vil redusere KFUM sitt behov for areal, og kan gjøre det mulig å bevare den viktige randsonen.

I august 2016 vedtok bystyret etter byrådets innstilling en storstilt arenautbygging på Ekebergsletta. Til tross for lokal motstand, flere massive underskriftskampanjer mot tiltaket og et tydelig punkt om vern i MDG sitt Osloprogram (s.14), valgte byråden å inngå et kompromiss der utbygging av KFUM ble byttet mot å få byrådets støtte til en søknad om statlig vern av resterende del av Ekebergområdene.

Forutsetningen for å godkjenne KFUM Arena, som gjennom kompromisset ble atskillig større enn i Plan-og bygningsetaten (PBE) sin anbefaling, var at utbyggingen av Idrettens hus og Ekeberghallen/ Bækkelaget Sportsklubb sitt nybygg skulle nedskaleres tilsvarende .

I behandlingen i bystyret 14. desember 2016 fravek AP sine representanter byrådets innstilling og stemte sammen med med Høyre, FrP og KrF for en fullskalert og atskillig større utbygging både på Idrettens Hus, Ekeberghallen/Bækkelaget Sportsklubb sitt bygg og KFUM Arena.

Det mest problematiske med KFUM utbyggingen er dimensjonene. For å finansiere bygging og drift av anlegget vil bygget romme privatdrevet svømmehall og treningsstudio. I tillegg blir det rom for 120 kontorplasser som skal leies ut.

Vi mener et slikt bygg på Ekebergsletta er et slag i ansiktet på alle de som har stått opp for sletta gjennom mange år. Det er særlig trist at den spesielle randsonen, som både er vesentlig for den visuelle opplevelsen av sletta og bidrar til biomangfold på Nordstrand, skal ofres for å gi plass til kommersiell utleie på kommunal grunn.

Hvis Oslo kommune finansierer en utbygging som tilfredsstiller KFUM sitt behov for barn og unge, bør utbyggingen kunne begrenses fysisk slik at den essensielle randsonen av trær rundt Ekebergsletta kan spares. I tillegg er det naturlig at det er kommunen som er byggherre når det bygges anlegg på kommunal tomt som er regulert til friområde.

LES OGSÅ:

Slik blir KFUMs nye arena på Ekeberg

Her kommer det servicebygg og toaletter

Resolusjon 2: Gjenreis Holtet som attraktivt lokalsenter!

Holtet har siden begynnelsen av forrige århundre hatt en funksjon som lokalt nærsenter. Det har vært håndverkere, bank og fra 1935 et samfunnshus i Kongsveien 104 der det var kino med 375 sitteplasser. Matvarebutikken Jacobs' på Holtet ble etablert i 1926, og har vært et fyrtårn for kvalitet og kundeservice i norsk dagligvarebransje langt inn i 21. århundre.

I 1995 vedtok bystyret "Strategi for fortetting i ytre by", der Holtet ble utpekt som et av ”Steder egnet for bymessig fortetting”

I planen står det at hovedformålet er "å forbedre trafikksituasjonen i stasjonskrysset, tilrettelegge for etablering av utearealer/park, skape et godt fungerende offentlig uterom, og tilrettelegge for etablering av boliger, kontor og forretninger. "

Dette er over tjue år siden. Kommersielle utbyggere var raske til å kjøpe opp gamle eplehagevillaer, og pr i dag er mye av Holtets tidligere boligidyll erstattet av tettstående boligblokker der leilighetene har blitt populære investeringsobjekt for eldre ektepar.

Hele utbyggingen har skjedd uten overordnet politisk styring, og området fremstår nå som sjarmløst og rotete.

Trafikksituasjonen på Holtet har gått fra ille til verre. Nordstrandplatået blir av mange som bor syd for Oslo brukt som alternativ innfartsåre til E6 og Mosseveien. En stor del av denne trafikken svinger ned til byen via Kongsveien.

LES OGSÅ:

Store planer for Holtet

Nå skal nye Holtet trikkebase bygges

Kongsveien er erklært å være miljøgate. Hvis det blir gjennomført vil det være et opplagt løft for butikkene og barneskolen som ligger 30 m fra krysset.

Miljøgate skal pr definisjon være en del av et tiltalende uterom og tilrettelagt for myke trafikanter. I dag finnes det ingen fysiske hindre for å påvirke bilister til å senke farten.

Det passerer i snitt en trikk hver 2 1/2 minutt over Kongsveien. I tillegg har Ruter bestemt at skal Holtet være base for 43 av de nye trikkene som kjøpes inn. Det betyr at trikker fra hele byen vil komme inn i Holtet sentrum hver kveld for å stalles opp, og kjøre ned igjen på morgenene.

Det rødgrønne byrådet har erklært at politikerene igjen skal overta det overordnede ansvaret for at byutvikling skjer på helhetlige premisser som skal berike lokalområdet.

Nordstrand MDG oppfordrer Oslo kommune til å sørge for en framtidsrettet byutvikling på Holtet. Det betyr en byutvikling som legger til rette for småbutikker og verksteder, men også stiller krav til utbyggere om å lage et grønt, menneskevennlig og miljøvennlig lokalsenter der en blandet befolkning kan leve og trives.

Les flere debattinnlegg på noblad.no