Holtetkrysset må oppgraderes og sikres!

HOLTET: Et to-plan-kryss er den beste løsningen på Holtet, skriver Elen Roaldset og Helge Amundsen i dette innlegget. Foto: Kristin Trosvik

HOLTET: Et to-plan-kryss er den beste løsningen på Holtet, skriver Elen Roaldset og Helge Amundsen i dette innlegget. Foto: Kristin Trosvik

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt  Nordstrands Blad omtaler 25. januar og 1. februar Sporveiens bygge- og trafikkplaner på Holtet, og informerer om planlagt framdrift.

Holtet er i dag en blanding av byggeplass, lokalsenter, biler, trikker og myke trafikanter. Bekkelaget skole, en av landets største barneskoler, ligger nær Holtetkrysset og flere hundre barn har sin skolevei over og gjennom krysset. På Holtet ligger også seniorsenter samt bydelens største helsesenter.

Holtetkrysset er i dag flaskehals for trafikkavviklingen ikke bare lokalt, men gir også negative ringvirkninger utover bydelens grenser. I tillegg til biltrafikk, passerer det i dag trikk hvert 5. minutt gjennom krysset i begge retninger og verre kan det bli.

«Holtet Base»

Sporveien planlegger å oppgradere/bygge om sine anlegg på Holtet til hovedbase for halvparten av Oslos 87 nye trikker, 43 trikker skal til Holtet. 13 vognsett skal erstatte trikker som benyttes i vår bydel, 30 skal brukes andre steder i Oslo.

Etter daglig kjøretid skal disse kjøres opp til Holtet for vedlikehold/rengjøring og natt parkering, for så å kjøres ned til sentrum neste morgen for å trafikkere andre linjer.

Litt historikk

De siste 25 år er det gjennomført flere forsøk på å utarbeide en helhetlig løsning for trafikkavviklingen på Holtet, uten at disse er kommet på offentlig høring, men flere ganger vært lovet å komme innen «kort tid».

Arbeidet med å lage en reguleringsplan for sentrumsområdet på Holtet startet i 1997. Vi beboere fikk da tilsendt en pen folder der Holtetkrysset framsto som en hovedutfordring. På det åpne informasjonsmøtet på Bekkelaget skole 11. februar 1998, var det stort frammøte og gode innledninger ved Plan- og bygningsetaten, LPO arkitekter og Snøhetta om planarbeidet, om miljøgate og bedrede trafikkforhold, illustrert med foto og flotte framtidsskisser.

Nordstrands blad av 25. februar 1998 refererer fra møtet og til spørsmålene som opptok forsamlingen sterkest: «Skal Oslo Sporveier ha virksomhet på sin tomt på Holtet i framtiden? og videre: «Trikkeovergangen er et problempunkt på Holtet. I lang tid har man forsøkt å finne en bedre løsning enn i dag.»

Dette var for 20 år siden!

Trafikken øker og øker

I 2001 ble Holtet stasjonsområde (Holtetkrysset) tatt ut av planarbeidet og EBY har nå arbeidet med planen Holtet stasjonsområde i ca. 17 år. Det ryktes at planen kommer på offentlig ettersyn høsten 2018. Det vil si etter at Sporveien har fått gjennomført sine planer og sterkt innsnevret og forringet mulighetene for gode løsninger på Holtet. I årene som er gått, er trafikkforholdene blitt bare verre og verre, og med Sporveiens «Holtet Base» vil forholdene kunne bli ennå farligere.

• Kongsveien 93 som Sporveien disponerer på Holtet, er fortsatt regulert til bolig. Eiendommen er ikke søkt omregulert til næringsvirksomhet.

• Til Nordstrands Blad opplyser Sporveiens prosjektleder Arnt Jørstad at planene for Holtet Base også omfatter en utbedring av Holtetkrysset: Det skal legges en betongsåle og lages en mer stabil underbygging.

• Kommunikasjonsrådgiver i Sporveien, Andreas Viseth, uttaler til Nordstrands blad at «Holtet base er en del av prosjektet «fremtidens byreise» og legger til at prosjektet omfatter kjøp av nye trikker og oppgradering av Oslos gater.

• Her snakker man altså bl.a. om en oppgradering av Oslos gater, mens Sporveiens Holtet Base oppgradering, fører til økt trafikk og trafikkfare på gater i vårt nærmiljø. Holtets er også en del av Oslo!

Kulvert er løsningen

En fremtidig god løsning krever samordnede helhetlige utviklingsplaner for Holtet stasjonsområde der Sporveienes planer og behov også må inngå.

• Et planfritt åpnere kryss, er en viktig forutsetning for å gi grunnlag for en langsiktig, trafikksikker løsning for alle former for trafikk gjennom Holtetkrysset

• Den beste løsning vil være å legge trikketraseen i kulvert1) under Kongsveien og at holdeplasser opparbeides på sørsiden av krysset. Bekkelagshøgda vel vil fortsette arbeidet for en slik løsning.

1) Kulverter kan lages ved at det graves en åpen grøft som kan bli helt eller delvis bygget inn, og evt. tildekkes, i motsetning til tunneler som graves, sprenges eller fullprofilbores gjennom terrenget. Eksempler i Oslo: bl.a. holdeplassene Ullevål Stadion og Borgen

Les flere saker om Holtet og flere debattinnlegg på noblad.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags