EBY vil transformere Holtet stasjonsområde!

HOLTET: Forslaget til Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Holtet stasjonsområde reduserer ikke ulykkesrisikoen i det belastede krysset, skriver Hroar Møthe i dette innlegget. Foto: Nina Schyberg Olsen

HOLTET: Forslaget til Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Holtet stasjonsområde reduserer ikke ulykkesrisikoen i det belastede krysset, skriver Hroar Møthe i dette innlegget. Foto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt «Holtetkrysset» er et av de 3 farligste og ulykkesbelastete kryss i Oslo. Eiendoms- og byfornyingsetatens (EBY) forslag til forbedring av «Holtetkrysset» reduserer ikke ulykkesrisikoen!

Kryssets struktur:

1) Ekebergbanen (idag ca. 2,5 minutter mellom hver trikk som passerer, men som reduseres til ca. 1,5 minutter)

2) Miljøgaten Kongsveien (gjennomgangstrafikk 9-10.000 biler/døgn)

3) Marienlundveien (minimal trafikk, lokaltrafikk)

Krysset er omkranset av Oslos største skole, en barnehage og et eldresenter.

EBY fokuserer på Marienlundveien som de vil stenge for gjennomgangstrafikk og fjerne taxiholdeplassen for å utvide grøntarealet der. Kryssets hovedutfordringer: Trikkepasseringene og gjennomgangstrafikken i Miljøgaten Kongsveien! Forslaget gir ingen risikoreduksjon for ulykker i forbindelse med kryssingen av Kongsveien, men den reduserer vesentlig lokaltrafikkens flyt. Ingen tiltak basert på en trafikkanalyse for Miljøgaten Kongsveien eller for Ekebergbanen, nevnes.

Trikkens økte frekvens og uregulert gjennomgangstrafikk i Kongsveien, øker ulykkesrisikoen!

Og så fjerner de grøntarealet, Juletretomta og møteplassene våre!

Holtveien 2 (Juletretomta) foreslår de bebygget maksimalt, med 5+ etg. bygg. Grøntarealet forsvinner!

«Kebabkiosken» erstattes med et nybygg på 2+ etg. og møteplassen forsvinner.

Spørsmål: «Knutepunkt Holtet» hva blir det?

Svar: Kun en trikkeholdeplass. Ikke et knutepunkt!

Taxiholdeplassen fjernes! Trikkeholdeplassene øker arealbruken. Ingen sosiale møteplasser! Grøntarealet, Juletretomta, utbygges! I realiteten reduserer Planen områdets grøntarealer med mer enn 60 prosent! Utbyggerne jubler, men beboerne fortviler! Det som politikerne beskrev som en forbilledlig fortetting har blitt en rasering av et bomiljø!

I Aftenposten meninger står det: Det verste med Oslo: «Holtet. En byggemessig skandale.» Politikere: vi ser hva dere skriver, men se hva dere tillater!

Bevar grøntarealet, «Juletretomta». Vis respekt for lokaldemokratiets meninger. Dere er valgt av oss for å representere våre meninger!

Les flere saker om Holtet på noblad.no

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags