Hva galt har vi Holtet-beboere gjort?

HOLTET: Hroar Møthe i Aksjon Holtet mener Holtet er et eneste stort kaos om dagen. Her fra Marienlunden som for tiden brukes til parkering. Foto: Nina Schyberg Olsen

HOLTET: Hroar Møthe i Aksjon Holtet mener Holtet er et eneste stort kaos om dagen. Her fra Marienlunden som for tiden brukes til parkering. Foto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt Parodien Holtet-fortettingen fortsetter, iscenesatt av Politikerne, regi PBE!

Vi ble lovet en «forbilledlig» fortetting! Vi fikk et rasert bomiljø! Døm selv!

Parkeringskaoset på Holtet tvinger fotgjengerne til å kjempe seg frem mellom feilparkerte biler og ut i veien for å nå skole, trikk osv. på Holtet. Ringer vi trafikketaten og klager over parkeringskaoset spør de oss, er det parkering forbudt skilt der? Ikke det, da er det fritt frem for parkeringskaos!

Kongsveien 82 er totalt rasert. Omregulert fra «allmennyttig formål» til «boligformål». «Området var for langt fra trikken» var begrunnelsen for vedtaket! Bak smiler utbyggerne. Her lå områdets eneste mulige tomt for utbygging til skole, eldresenter, barnehage og allmennyttig bruk.

Miljøgaten Kongsveien? regulert til det av PBE. Vi har ikke sett at noen miljøtiltak er gjort.

«Juletretomta» er omgjort til plassering av brakkerigger og parkering for Sporveien. «Marienlunden» er omgjort til parkeringsplass. Hvorfor må grøntområdene våre raseres for at de ansatte i Sporveien skal få egne parkeringsplasser? Alle grøntarealer er fjernet. Hva er neste?

Byråkratene styrer! PBE, Utbyggerne og Sporveien har full kontroll. Nå har AP og MDG også fremmet forslag om «fortetting under 99 boenheter skal unntas fra demokratisk behandling». Skal Byråkrater og Utbyggere alene bestemme Byutviklingen? Våre demokratiske rettigheter har forsvunnet! Vi spurte politikerne, hvem bygges byen vår for? Vi har ikke fått noe svar! Hva gjør vi?

Forskerne ved "Norsk institutt for by-og regionforskning" har forstått viktigheten av beboernes deltagelse i byutviklingen! Når våkner politikerne? Se NIBR-rapport på facebooksiden vår.

Holtet stasjonsområde skulle fortettes til totalt cirka 500 boenheter ferdig fortettet i stedstypisk arkitektur i 2-3 etg med bevaring av vegetasjon og minimal masseforflytting, ble vi lovet. Vi har sendt tre brev til Hanna Marcussen (MDG) og Victoria Evensen (AP) og bedt om at de bekrefter at Bystyrets vedtak av 22.04.09 om maks cirka 500 boenheter skal utbygges. Purring sendt 17.04.18! Ubesvart!

Hvilke ansvarlige politikere tillater at vedlikehold og parkering av byens trikker legges midt i et boområdet, sågar regulert til boligformål med begrunnelsen: manglende alternativer? 45 % økt trikkekapasitet betyr, 45% mer støy og 45 % økt kaos i Holtetkrysset. Økt antall boliger og «park and ride» betyr også økt trafikkaos! Hvorfor er ikke konsekvensanalyser basis for politikernes beslutninger?

Politikerne er valgt av oss. De er ansvarlig overfor oss. Har de glemt oss?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags