Raseringen av Holtet

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debattDet som tidligere var en hyggelig Kongsvei med villaer frem til Holtet stasjon, er i dag helt forandret. Det ble sagt at det skulle ikke bli mer enn tre etasjes bygninger, med samme preg av småhusbebyggelse som tidligere.

Utbyggere gikk hardt på eiere langs Kongsveien, og tilbød ublue priser for eiendommene. Og folk lot seg friste.

I dag ser vi på sydsiden av Kongsveien store, mørke blokker. De har utseende som Monopolspill-hoteller, det hjelper lite at vinduer er uregelmessig plassert. Foran disse blokkene ut mot veien er det inngjerdinger med søppelkasser – hvilken privat boligbygger ville fått lov til det? Det er tydelig at for kommersielle utbyggere tillater Plan-og bygningsetaten det meste.

Den nydelige tomten til Frikirken, med gressplen og vakre store trær, dekkes nå av svære bygg. Her har arkitektene neppe vært på befaring. Balkonger vender nok mot syd, men det betyr mot en vei med 8000 biler daglig. Hvem vil sitte der i eksos og bråk?

Holtet har en meget aktiv aksjonsgruppe som har jobbet i flere år. Huset med det tidligere postkontoret ble ikke til et 12 etasjes bygg, det ble forhindret.

Det var et møte på Brannfjell skole for noen år siden, da Plan-og bygningsetaten foreslo å stenge Raschs vei for å la trafikken gå over Marienlundveien og opp Skoleveien. Jeg spurte representanten om hun hadde kjørt den veien om vinteren mens barna løp ned til skolen.  "Jeg kjører ikke bil", sa hun. Prosjektet ble stoppet av Jacobsen fra butikken Jacobs.

Nå er Holtet holdeplass midlertidig flyttet et godt stykke ned mot byen. Lenge måtte man gå over grov grus for å komme dit, nå er stien asfaltert. Men det er fortsatt ingen skilter til stasjonen.

Og så plutselig en dag, er det anlagt et rundt asfaltert område midt i den grønne lungen hvor det feires 17. mai, Holtet-dagene og juletretenning ved minnesmerket for de falne fra området under krigen.

Plattingen er allerede i bruk som parkeringsplass. For hvem? Hvem har bestemt og ikke minst godkjent dette?

LES OGSÅ DISSE DEBATTINNLEGGENE:

Sporveien svarer på innlegg om bruken av Marienlunden

Hvor går grensen for hva Sporveien kan tillate seg av vandalisering av Holtet?

Oslo Senterparti arrangerte 2. mai et temamøte på Litteraturhuset om medvirkning i byplanlegging: "Medvirkning med virkning i byplanlegging!"

Møtet var fullsatt, flere fra Holtet var tilstede.

Professor Gro Sandkjær Hansen, forsker på NIBR, fortalte om verktøyene som ligger i lovverket. Lokalbefolkningen har mange rettigheter, men de blir oversett. By- og plankontoret er svakt. Det er vanskelig å utfordre maktstrukturer og utvikle gode nabolag.

Vi har to muligheter til påvirkning:

1. Indirekte deltagelse gjennom valg

2. Direkte deltagelse i plansaker som skal besluttes.

Men prinsippene i Planloven fra 2008 må følges.

Beboere har en rett til å delta og påvirke: Innbyggerne skal planlegge sin fremtid.

Hun anbefalte at Planleggingen må gå aktivt ut. Oppstart må annonseres, settes ut på folkehøring, og det må holdes møter. Dette er viktig for tillit mellom folk og folkevalgte, ellers blir det avmaktsfølelse og mistro som kan svekke lokaldemokratiet.

Landskapsarkitekt ved Urban LINK Gunnar Vatnar mente vi måtte innstille oss på å bo tettere. For mye dyrkbar jord blir dekket av boliger. Men største delen av Norge er neppe egnet til gårdsbruk.

Han mente også at arkitektene tegnet leiligheter slik som folk vil bo, dette ble det protestert kraftig på. Undersøkelser viser at særlig småbarnfamilier ønsker å bo i rekkehus med en liten hageflekk.

Så var det dette med "knutepunkt". En idé som utbyggere er begeistret for, da blir jo kostnadene med vann og kloakk mindre. Arkitekten mente det ville bli mer sykling også. All erfaring viser at hittil kjører folk bil uansett. Min nye nabo, med fem minutter avstand til trikk, kjører bil til jobben. "Da kommer jeg fram et kvarter før", er hans argument.

Oslo Senterparti jobber for mer lokaldemokrati og medbestemmelse.

Folks deltagelse er nøkkelen til god byutvikling

Bergljot Holm Årstad, Holtet-beboer og medlem av Senterpartiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags