Skaper usikkerhet på Karlsrud

KARLSRUD: Pia Farstad von Hall og Arve Edvardsen skriver at en omreguleringsprosess på Karlsrud vil skape usikkerhet. Arkivfoto

KARLSRUD: Pia Farstad von Hall og Arve Edvardsen skriver at en omreguleringsprosess på Karlsrud vil skape usikkerhet. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

DebattI bystyremøtet onsdag 6. mars ble det vedtatt å områderegulere Karlsrud. Områderegulering er en plan for utvikling av et større område og kan ta fem til syv år å gjennomføre.

LES OGSÅ:

Fortetting på vent i Oslo

- Holtet er alt ødelagt

Debatt:MDG: Slutt på fortetting styrt av utbyggere

Dessverre bidrar vedtaket om kommunal styring av utviklingen på Karlsrud til usikkerhet om fremtiden til dette området. Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt stemte for å områdereguleringen, og planen vil også berøre de lokale småhusområdene. Dette vedtaket opphever i praksis småhusplanen på Karlsrud og gjør usikkerheten stor for hva som kommer i stedet.

Arbeiderpartiet sier i sitt program at småhusplanen ikke skal være til hinder for riktig og nødvendig fortetting. Rødt sier i sitt program at dagens småhusplan som verner rundt 29 000 villaeiendommer, er til hinder for utbygging og bør revideres. Det hjelper heller ikke saken at det i Arbeiderpartiets representantskapsmøte 16. januar 2016 ble vedtatt: «Oslo Arbeiderparti ønsker at kommunen i større grad benytter seg av strategiske eiendoms- og tomtekjøp, og mener at det i enkelttilfeller kan være aktuelt med økt bruk av ekspropriasjon dersom dette vil føre til en bedre utvikling av et område.»

LES OGSÅ:

Beboeropprør mot Rådhuset

Store planer for nye Karlsrud

Det som nå skjer på Karlsrud samsvarer også godt med det Arbeiderpartiet, MDG og SV sier de vil gjøre i kommuneplanen de har sendt på høring. Der sier de at de vil fortette i en radius på 500 meter fra stasjonsområdet. Med vedtaket på onsdag har de åpnet døren for utbyggere i et større område.

Summen av betongpartienes meninger og vedtak er at de er villige til å gå langt for å bygge tettere og høyrere i Oslo. Høyre ønsker å bevare et mangfoldig boligmarked og er overhode ikke villige til å bruke ekspropriasjon av folks hjem for å utvikle Oslo. Høyre vil også redusere muligheten for å bygge tett i småhusområdene for å sikre gode og varierte bomiljøer og redusere presset på både skoler, barnehager og trafikkforhold på Nordstrand. Samtidig er vi opptatt av å få utviklet Karlsrud i samarbeid med de som bor i området og med utbygger. Derfor vedtok Bydelsutvalget at den foreslåtte bebyggelsen ved Karlsrud stasjon i større grad må tilpasses omkringliggende bebyggelse. Det er naturlig at det bygges noe høyere enn i dag, men høydene bør reduseres til maks fem etasjer mot Rasch vei og tilpasses småhusbebyggelsen. Sol- og skyggeforhold og støyforhold må utredes må utredes før det tas endelig stilling til prosjektet. Det som nå er vedtatt av flertallet i bystyret er en regulering av et større område rundt stasjonen, også småhusområdene.

LES OGSÅ:

Vil bygge opptil åtte etasjer i Oppsalveien

Felles front mot uvettig fortetting i Oslo

MDG og Arbeiderpartiet snakker pent om medvirkning og demokratiske prosesser i byutviklingen av Oslo. På onsdag vedtok de områdereguleringen av Karlsrud uten forhåndsvarsel til de som bor i området. Dette er ikke en demokratisk prosess, det er et overtramp mot de som bor der. Resultatet er usikkerhet og en kommunal tilrettelegging av fortetting i et område som tidligere ikke har vært definert til utvikling. Dette er i hovedsak småhusområder og bør bevares som det. Høyre er opptatt av lokal medvirkning, men det må være reell medvirkning, og ikke overstyring som MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt nå har bidratt til. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags