Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal KFUM familiearena ha 2250 tribuneplasser på Ekebergsletta?

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som nærmeste nabo til KFUM's Arenaplaner har jeg satt meg grundig inn i utbyggerkonseptet, og ønsker å dele noen betraktninger.

KFUM har profilert sitt Arenakonsept som et barne- og familievennlig prosjekt. Hvorfor inneholder dette konseptet så en tribune med kapasitet til 2250 mennesker, som selv ikke deres eget A-lag har behov for?

Les flere debattinnlegg på noblad.no

Hva er egentlig motivasjonen?

I formålet til reguleringsarbeidet til KFUM Eiendom, står det formulert at planen er; ”Å oppgradere dagens kunstgressbaner med tribuneanlegg til en ministadion som tilfredsstiller de krav som stilles for ministadion i høyere seriespill”. Dette er ikke et barne- og familieorientert formål.

At det er behov for å utvikle fasiliteter i takt med at klubben vokser er forståelig. At klubben ønsker seg bedre tribuneforhold har jeg også forståelse for. A- laget til KFUM har gjort en i herdig satsning, men overlevde dessverre ikke OBOS ligaen (1. Divisjon) i fjor.

Med dages planer kan det imidlertid se ut som at KFUM Eiendom har en satsning som ikke er tilpasset det geografiske området eller klubbens reelle idrettslige behov. Hva betyr dette i praksis? Tribunekapasitet for 2250 tilskuere er et antall det aldri har vært behov for på en KFUM-hjemmekamp! I fjor hadde klubben et snitt på 550 tilskuere (lavest i OBOS ligaen). Og i skrivende stund snitter de foreløpig på 202 tilskuere. Ikke 2002, men 202.

Flere saker om Ekebergsletta kan du lese på noblad.no

Så hvorfor planlegges en slik arena?

Antakelsen er at dette utbyggerinitiativet er en spleis mellom lokale investeringsklare privataktører og en idrettsklubb (med penger på bok), som sammen ønsker seg økonomisk og organisatorisk vekst - på fellesskapets eiendom. Med store tribuneforhold kan man dermed ”tilsnike” seg rom for å bygge forretningsutviklende tiltak på samme område. Jeg minner om at dette er fellesskapets grønne områder, med en verdi som i kroner og øre kan minne om Oslos dyreste, men som for Ekebergsletta (som fritt grøntområde) ikke bør måles i penger. Ja, jeg tror at intensjonene til KFUM er gode. Men ja, dette er også forretningsvirksomhet.

Det finnes alternativer og smarte løsninger

Det er fortsatt muligheter for at alle kan bli litt mer fornøyde, og at grønt-beltet som omkranser hele Ekebergsletta kan bevares. Dette er et ønske fra over fem tusen mennesker med sans for miljøet på Ekeberg slik det der i dag.

Hva med å bygge på den allerede eksisterende KFUM-hallen? Det skulle fint gå an å bygge både kontorer og diverse treningsfasiliteter i høyden? Tribunesvingene kunne utnyttes annerledes/bedre og det kan gjøres mer under jorda? Tribunene øst for banen (ut mot Ekebergveien) er totalt unødvendige og kan droppes. Svømmebassenget som mange har latt seg forføre av, kan unektelig få en bedre lokasjon knyttet til BSK, som har mer fornuftige planer på dette området.

Og barnehage hører unektelig bedre hjemme der den opprinnelig var tiltenkt fra Plan- og bygningsetaten (PBE), med luftig plass i skogholtet sørvest for garderobeanlegget til BSK/Ekeberghallen. Skal man utvikle en barnehage på Ekebergsletta, så anvender man ikke det minst egnede område på hele sletta, som i tillegg er infisert av gummigranulat. Det er ikke slik man setter barna først! Det minner om å sette driftsbehovene til KFUM først.

Svakt politisk håndverk

Foreløpig har byens (lokale) politikere kun imøtekommet en part, idrettsorganisasjonene, i ”kampen om Ekebergsletta”. Dette er svært beklagelig. Båndene mellom idretten og politikken har blitt så sterke, at de politiske føringene fra ”Områdeprogrammet” vedtatt i Oslo Bystyre ser ut til å hindre PBE fra å håndheve sine egne faglige vurderinger for området. Det på tross av at konseptet til KFUM fraviker stort fra det forslaget PBE presenterte som egnet for Ekebergsletta.

Motstanden til denne utbyggingen er stor, dels fordi det er sterk splittelse omkring hva som er hensiktsmessig omfang på felles eiendom, og spesielt fordi en av konsekvensene innebærer å måtte hugge ned deler av den grønne randsonen, skogsbeltet, som omslutter hele Ekebergsletta. Randsonen skiller mellom ”sletta” og boligområdet. Flere underskriftskampanjer og heftig debatt på blant annet Facebook har engasjert mange mennesker til å ta til orde mot en slik utbygging. Det vises til et stort antall dramatiske og ugjenkallelige konsekvenser for området, der utleie av diverse arealer, sponsorinntekter og billettsalg vil prege hele miljøet. Dette endrer karakteren på Ekebergsletta fundamentalt og er feil. Men politikerne lukker ørene og tar enkleste utvei. (Og det er ikke en "vei" som tar høyde for de trafikale utfordringene dette konseptet innbyr til.)

Arbeiderpartiet har tidligere gjort kuvending i sakens kjerne på Ekebergsletta. Og med lederen i Nordstrand AP i spissen, fremstår de nå som en ukritisk ”nyttig idiot” som heller stemmer i mot sitt eget byråd, enn å følge opp egen fagetat (PBE) sine grundige utredninger og anbefalinger. Miljøpartiet De Grønne ser ut til å ha mistet sin politiske ryggrad fullstendig, i hvert fall teften til å lede en vanskelig prosess hele veien til mål. Hva som skjedde med SV i denne saken har ingen fått med seg, de glimrer fullstendig med sitt fravær. Etter mange år med ”blått” byråd, endte det altså med at disse nevnte partier sørget for det ”blåblåeste” forslaget om et ”privatiseringsprogram” av Ekebergsletta. Parseller blir altså fremtiden, helt fra Brannfjell skole og frem til ridesenteret.

Anmodning til KFUM

Det er ikke fornuftig og høyest kritikkverdig at KFUM ikke velger å tilpasse sine byggeplaner på et nivå som er i tråd med PBE sine allerede og opprinnelige godt utarbeidede planer for området. I dialog med oss naboer har KFUM glimret med respektløst fravær og konfliktlinjen har eskalert. KFUM Eiendom har snarere tatt seg bryet med visuelle usannheter og sminking på fremstillinger av prosjektet. Planene er muligens "nedskalerte", men definitivt ikke beskjedne.

Jeg anmoder herved KFUM til å stoppe opp og tenke seg nøye om. Dere har full anledning til å skape et samarbeidsklima som bidrar til at sluttløsningen blir smart og rettferdig for både klubb, naboer, dyreliv og fremtidige generasjoner som ønsker å verdsette Ekebergslettas friområder. Ballen ligger hos dere!

Se oppropene som engasjerer publikum her:
https://www.opprop.net/nabolagsinitiativ_mot_felling_av_skog_vest_for_ekebergsletta 

https://minsak.no/sak/989