Gå til sidens hovedinnhold

Nordstrand AP sier ja til KFUM-planer på Ekebergsletta

Artikkelen er over 5 år gammel

På styremøtet i Nordstrand Arbeiderparti (bydelspartiet) 21. april 2016 ble KFUMs planer for nytt anlegg med blant annet barnehage og svømmebasseng på området de disponerer på Ekebergsletta behandlet.

Styret gikk enstemmig inn for å si ja til KFUMs planer slik de nå foreligger hos Plan- og Bygningsetaten.

LES OGSÅ: Vil grave nytt KFUM-bygg fem meter ned i bakken

Områdeplanen for Ekebergsletta og KFUMs alternativ synes å gi omtrent samme grøntregnskap: KFUM foreslår å ta inn i sitt bygg barnehagen som Områdeplanen/PBE foreslår lagt sørvest for Ekeberghallen, slik at dette arealet kan bli frigjort til friområde på Ekebergsletta. Der er nå en midlertidig barnehage.

Det samme gjelder kommunens rodestasjon. I tråd med dette har KFUM sendt inn til PBE et revidert formålsnotat som omhandler idrettsbarnehage til 100 barn.

LES OGSÅ: Nordstrand AP tar beslutninger på feil faktagrunnlag

I tillegg til at vårt parti har programfestet å støtte bredde- og barneidrett, og ellers gleder oss over at et lokalt lag som "Kåffa" gjør det bra, ser vi at både barnehageplasser og svømmeanlegg som er åpent for skolebarn, pensjonister og familier, er velkomne tilbud til Nordstrands beboere. Bydelen har stort behov for begge deler.

LES OGSÅ: KFUM fikk bydelens ja til midlertidige tribuner

Vedtaket vårt gjelder selvsagt kun de aktuelle planene til KFUM som nå behandles i PBE, og gir ingen føringer for eventuelle andre fremtidige planer. Som kjent stemte Nordstrand Arbeiderparti også for et nedskalert alternativ i BU høsten 2014.

LES OGSÅ: Åpnet opp for en liten KFUM-arena

Vårt standpunkt er for øvrig at Ekebergsletta må bevares som friområde og skjermes mot unødige inngrep.

Les flere saker om KFUM her:

Er Bydel Nordstrand bare prinsippløst eller bare uten gjennomslagskraft på Rådhuset?

Hei KFUM, ikke glem at dere er annerledes

Ønsker 1.divisjon velkommen til Ekeberg