Utbyggingen på Ekebergsletta: Som elefanter i en porselensbutikk

STORE PLANER: Her ser man både nye KFUM Arena og den nye Ekeberghallen fra Ekebergveien.

STORE PLANER: Her ser man både nye KFUM Arena og den nye Ekeberghallen fra Ekebergveien.

Av

To av våre lokale idrettsklubber skal bygge tilsvarende tre kongelige slott på Ekebergsletta. Hvorfor lytter ikke våre folkevalgte til de klare anbefalingene fra fagetatene?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Et stort nabolag på 39 berørte husstander reiser seg mot dobbeltroller, samrøre og uryddige prosesser i Ekeberg-utbyggingene. De to lokale idrettsklubbene KFUM-kameratene og BSK har gjennom langvarig og helprofesjonell lobbing skaffet seg politisk støtte til å bygge ut tilsvarende tre kongelige slott(!) på vår alles Ekebergsletta. Dette skjer på tross av sterkt kritiske fagetater, velforeninger, massive protester fra et stort nabolag, og 5000 engasjerte mennesker som krevde vern mot nettopp dette. Og ja, idrettsklubbene fortjener støtte til sitt prisverdige barne- og ungdomsarbeid, og de fleste er enige om at dagens anlegg trenger oppgradering. Men barne- og ungdomsarbeid er dessverre bare en liten del av bildet med de enorme utbyggingene.

Hensynsløse utbyggere

KFUM eiendom og BSK har turet hensynsløst fram. På samme tid har politikerne dessverre lukket ørene for tydelige innspill fra Bymiljøetaten, Fylkesmannen og Byantikvaren som har forsøkt å ivareta nærmiljøet og rekreasjonsmuligheter på Ekeberg. Elitefotball og inntjeningsmuligheter gjennom store næringslokaler har blitt prioritert hele veien.

Hadde utbyggerne vist et minimum av vilje til samordning av deres faktiske behov, vist et minimum av hensyn til sine omgivelser, kunne man ha funnet gode løsninger som alle parter ville akseptert. Dette ansvaret for å samordne til beste for omgivelsene hviler på begge utbyggere. I stedet går spesielt KFUM Eiendom med åpne øyne inn i langvarig og vedvarende konflikt med sine omgivelser, og gir seg ikke før de får alt!

Politikere som kun lytter til utbygger

Vi har smertelig erfart at flertallet av politikerne vender det døve øret til når vårt nabolag ytrer seg, men hva med fagetatene? Bør, og skal ikke de lyttes til? Både Bymiljøetaten, Byantikvaren og Fylkesmannen ønsker å bevare nettopp den skogen som KFUM Eiendom skal bygge ned.

Helt motsatt av hva våre politikere nå har banket gjennom, så anbefaler fagetatene å samle all bebyggelse rundt Ekeberghallen av hensyn til naturen på Ekebergsletta og nærmiljøet. Dette er fagetater som er pålagt å tenke lenger enn til neste valgperiode. Burde ikke alle alarmklokker ringe og bremsene settes på hos våre folkevalgte?

Plan- og bygningsetaten (PBE) mente for øvrig akkurat det samme som Bymiljøetaten, Byantikvaren og Fylkesmannen, men fikk i 2016 pålegg fra politikerne om å tilrettelegge for langt mer enn det PBE selv mente at Ekebergsletta faktisk tåler.

BSK trengte ikke så mye plass...

Vi trenger ikke så mye plass – sa BSK-ledelsen i møte med representanter for Ekebergsletta for Alle for få år siden – og framla de relativt beskjedne tegningene av et påbygg, begrenset til klubblokalenes nåværende fotavtrykk. Utsagnet kom som en kommentar til KFUM Eiendoms planer som den gang var illustrert med blokkbebyggelse i naboenes hager. Det sjokkerende overdimensjonerte KFUM Arena var blåst ut av alle proporsjoner i dreven eiendomsutvikler-stil, slik at man senere i prosessen skulle kunne snakke om «et redusert anlegg». «Et redusert anlegg» klinger beskjedent, mye bedre, og er et lett budskap for politikere å ta med seg videre i prosessen. Dette er helprofesjonelt i alle ledd.

Og derfra eskalerte det. Idrettsfolket og deres politiske støttespillere skjønte at den politiske vindretningen kunne påvirkes, og at det var i ferd med å åpne seg et vindu. Det gjaldt nå å få flest mulig kvadrat- og høydemeter av Ekebergsletta mens muligheten var der, og plutselig var klubbenes totale plassbehov økt kolossalt. Utbyggerne trengte nå til sammen rundt 50 tusen kvadratmeter, altså tilsvarende ca. tre kongelige slott – på våre felles friområder.

Hva med litt beskjedenhet og ydmykhet i forhold til natur og omgivelser?

Utbyggerne burde se det som et eksklusivt privilegium i det hele tatt få lov til å bygge på disse sårbare og verdifulle områdene. I stedet for å tenke på sine omgivelser og på god omdømmebygging velger man å opptre som elefanter i en porselensbutikk. Men slaget er ikke over. Vi håper at Fylkesmannen nå vil gripe inn og retter opp til beste for breddeidrett, rekreasjonsmuligheter og det gode bomiljøet i området.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags