Din kirke - ditt valg

Av
DEL

Leserbrev8.-9. september er det ikke bare kommunevalg, men også kirkevalg. Da utfordres du som er medlem av Den norske kirke til å si sin mening om hvem som skal lede kirken framover.

I kirkevalget skal det både velges lokale menighetsråd og medlemmer til bispedømmerådet, som også er medlemmer av Kirkemøtet, det øverste organ i Den norske kirke. Ved bispedømmerådsvalget er det i Oslo to lister å velge mellom, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke.

Vi som skriver dette innlegget er kandidater på Nominasjonskomiteens liste, bosatt i Oslo sør. Kandidatene på listen er foreslått av menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet, og prioritert av en nominasjonskomite som er valgt av menighetene.

På www.nominasjonslisten.no kan du gjøre deg kjent med kandidatene og hva vi vil prioritere.

Valget for fire år siden var preget av spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par. I 2016 vedtok Kirkemøtet å åpne for slik vigsel gjennom å likestille to syn og to praksiser i dette spørsmålet. Dette var et kompromiss som ble vedtatt med stort flertall, og noen omkamp om dette spørsmålet er høyst urealistisk. Det bør derfor være andre spørsmål som står i fokus ved dette kirkevalget.

I løpet av de neste årene må Den norske kirke finne mer effektive måter å organisere seg på. Mindre av ressursene må brukes på administrasjon og mer på å møte mennesker i hverdag og fest. Skal kirken ha en framtid, må den ikke minst prioritere barn og unge. Og den må være synlig til stede i lokalsamfunnet, ikke minst for dem som har det vanskelig.

Vi ønsker en kirke som formidler tro, håp og kjærlighet til mennesker i livets ulike situasjoner.

Den norske kirke er ikke lenger en statskirke. Selv om stat og kommune fortsatt bidrar med finansiering, er kirken i stadig større grad avhengig av sine medlemmers støtte og innsats. Vi vil derfor oppfordre deg til å støtte opp om din lokale kirke. En måte du kan gjøre det på, er å stemme ved kirkevalget. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags