I 1983 fikk de som hadde bodd i Oslo i minst 25 år anledning til å søke på hustomt på Lille Dal, og det var lagt ut 144 tomter hvori en vesentlig del av disse var prioritert mennesker med varierte behov, bl.a. funksjonshemming.

Utbyggingen startet i 1983, og i 1985 kunne 144 familier flytte inn i sine nybygde hus. De voksne i familiene den gang var i aldersgruppen 30-50 år.

Ettersom tiden gikk ble det bygget skoler og kjøpesenter i nærheten, og et lite samfunn vokste frem. Det ble også satt opp matebusser i områdene Brenna-feltet og Lille Dal.

Det ble således et skrikende behov for transport til den nybygde T-banen og senteret, fordi senteret lå én kilometer unna med bl.a. to store bakker beboerne måtte forsere på Lille Dal, så matebussen ble et godt og nødvendig tiltak for beboerne, som nå har økt sin alder med samme snitt som da vi flyttet inn.

Uten forvarsel bestemmer Ruter at matebuss 72A skal nedlegges, og at de nå skal kjøre kun én buss fra Brenna og opp til senteret, hvilket vil si at beboerne på Lille Dal må ta bena fatt, uansett helsetilstand til den enkelte, og uansett om de er avhengig av rullestol eller andre hjelpemidler.

LES OGSÅ: Slik blir reisehverdagen fra 8. april

For en tid tilbake kjørte jeg opp bakken på Lille Dal (jeg er fremdeles i stand til å kjøre bil tross mine 79 år) da jeg oppdaget en mann som hadde måttet sette seg på en stein nederst i bakken. Det var en av mine naboer som i dag er enkemann og 84 år gammel. Han satt der med sine poser fra kjøpesenteret og orket ikke å gå videre. Jeg fikk han inn i bilen og kjørte han hjem. Han mente selv at bakken er for drøy kost for en mann på over 80 år.

Dette er resultatet for mange av beboerne av at bussforbindelsen fra Lille Dal er stoppet av byrådet/Ruter og at de gamle og funksjonshemmede som var avhengig av denne bussen må velge enten å bli hjemme, bruke en bil (for de som har, og fortsatt kan kjøre bil, noe byrådet i Oslo egentlig ikke vil de skal gjøre), eller rett og slett håpe på tilfeldig hjelp!

Er det dette byrådet mener med at alt skal bli så mye bedre bare vi fjerner det som forurenser, busser og biler?

Til slutt noen enkle spørsmål vi beboere forventer å få besvart:

Har byrådet/Ruter egentlig tenkt igjennom konsekvensene av å frata de gamle og funksjonshemmede matebussen?

Er dette gjort fordi det ikke var nok inntjening på denne ruten?

Hvorfor er det gitt beboerne på Brenna fire avganger i timen med matebussen - før var det to? Kunne ikke de fire avgangene heller fordeles med to avganger i timen på hvert av stedene?

Et naivt spørsmål, men dog: Hvorfor kan det ikke settes inn mindre busser med bare 20 seter?

Konklusjon:

Det skal bli interessant å se hvordan Oslo kommune vil forsvare de mange personskader blant de eldre og uføre som må kjempe seg gjennom masse snø og glatte veier til vinteren, ned og opp bakkene. Siste buss gikk lørdag 7. april, og vi venter spent på datoen når den kommer tilbake.

 

LES OGSÅ:

- Bussen bør alternere mellom Brenna og Dal

- La innbyggerne på Dal få beholde 72A-bussen!

Ruter svarer på kritikken om bussnedleggelse