Åpent brev til Ruter

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Dere har tatt fra oss T-banen til Mortensrud i et år for oppgradering. Vi ble da lovet at ekspressbussen 71E skulle utvides til å gå hvert 5 minutt i rushtiden

DEL

Meninger To ekstra busser i kvarteret er jo ikke noe for mye tatt i betraktning av at de fleste setene på T-banen allerede var besatt fra Mortensrud i rushen om morgenen.

Det ble noen stappfulle busser, frakjøringer og passasjerer som fortvilet presset seg på tredje buss etter to frakjøringer. Jeg forstår derfor behovet Ruter har for å styrke tilbudet til oss.

Fra 13. desember ble 71E-bussen omgjort til en matebuss til Ryen med begrunnelse "Det er i dag fullt og mange frakjøringer på 71E, spesielt i morgenrushet mot Ryen. Vi har dessverre ikke flere busser disponible og må derfor omdisponere de ressursene vi har for å bedre kapasiteten og unngå frakjøringer på denne strekningen.” Dette står i stor kontrast til at det nå like over nyttår frigis mange 3B-busser i forbindelse med at T-banen fra 10. januar åpner til Bøler. Da jeg foreslo at vi kunne overta noen av disse bussene svarer dere “Det foreligger allerede en plan med disse 3B bussene dessverre.” Ruter har lenge vist at kollektivtilbudet for oss 15-20.000 innbyggerne på Bjørndal-Mortensrud var for dårlig nå som T-banen er under oppgradering. Likevel ser dere det som helt uaktuelt å overføre noe av denne ledige kapasiteten til oss.

Det er mange passasjerer som er fortvilet nå etter omgjøringen. Vi er totalt 727 personer som har signert oppropet “Oppretthold bussruten 71E Bjørndal-Tollboden” på opprop.net. Vi har signert på følgende “Vi krever at busstilbudet 71E mellom Bjørndal og Tollboden opprettholdes som dagens tilbud; med morgen- og kveldsruter til og fra Tollboden i rushtid. Ruter må gå tilbake på sin avgjørelse om å endre tilbud til å være en ren matebuss til Ryen fra Bjørndal fra den 13. desember. Tilbudet med direktebuss til Oslo sentrum må beholdes frem til løsning med T-bane er tilbake til Mortensrud og da fortsette som tidligere løsning med direkterute til Tollboden som et alternativ til T-banen. Ruter må ikke fjerne det de lovet oss før de stengte T-banen for oppgradering. Det er den eneste direkterute til byen for oss på Bjørndal med omegn.“ I følge en liten uformell spørreundersøkelse har mange etter omgjøringen fått 25-45 minutter lenger reisevei hver dag. 30 minutters lenger reisevei hver dag betyr 2,5 timer hver uke. Tenker dere ikke på hva dette betyr for å få kabalen til å gå opp med å rekke jobben, hente barn i barnehage, rekke fritidsaktiviteter osv.?

Omgjøringen er basert på en automatisk telling hvor dere sier “Tall fra de automatiske tellinger om bord viser at det i morgenrushet er 17,3% av de reisende som tar bussen helt inn til sentrum. I gjennomsnitt er dette 9,9 reisende per avgang fra Ryen inn til Tollboden. I ettermiddagsrush reiste 30,8% av de reisende på Linje 71E fra Tollboden og Bjørvika. I gjennomsnitt er det 14,9 reisende pr. avgang før Ryen. Vi vil understreke at dette er gjennomsnittstall for strekningen Ryen -Tollboden/Tollboden-Ryen i rushtidene på ukedagene.”

Det er noen ting vi setter spørsmål og kommentarer til disse tellingene: 1) Disse tallene er utført i oktober da mange enda syklet. I tillegg inkluderer det et par dager av høstferien. Hva har dere tenkt å gjøre for å kontrollsjekke tallene? 2) Dere har utført elektroniske tellinger på busser hvor mange kommer på i klynger og passasjerer må gå av på Ryen for å slippe andre av for så å gå på igjen. Hva har dere gjort eller planlegger å gjøre for å kontrollsjekke at tallene stemmer? 3) Ifølge deres svar så “ Målingene er foretatt i hele oktober, på hele driftsdøgnet i begge retninger.” Det at dere også inkluderer tallene fra sentrum om morgenen og mot sentrum om ettermiddagen vil jeg kalle manipulering med tall på grensen til juks. Hva er tallene fra Ryen til Tollboden om morgenen og fra Tollboden til Ryen om ettermiddagen? 4) Ifølge en uformell telling av passasjerer på bussen så var gjennomsnittstallet 34 passasjerer. Dette stemmer også bedre overens med det generelle inntrykket til passasjerer på bussen og bussjåfører. Kan dere sjekke med deres bussjåfører hvilken inntrykk de har? 5) Det er flere som forteller at det fra Mortensrud til Ryen er smekkfulle busser og frakjøringer. Fra Ryen til Tollboden er vanligvis de fleste seter besatt, noen ganger må også noen stå. Hvordan stemmer dette overens med deres tall på 9,9 i gjennomsnitt?

I tillegg ser jeg at dere planlegger å omgjøre 71E bussen til 71A Mortensrud-Bjørndal og 71B Ryen T – Mortensrud T – Seterbråten i rushtiden ifølge deres møtereferat fra Befaring buss bydel Søndre Nordstrand 17.11.2015. 71E bussen har gått direkte til sentrum siden slutten av 80-tallet, kanskje lengre. Dette vil forlenge reiseveien for mange av de 8.000 innbyggerne på Bjørndal betraktelig og øke presset på E6 innover. Det er mye raskere å kjøre med 71E helt til sentrum enn å bytte til T-bane for de som bor på Bjørndal. Selv for oss som bor på Mortensrud var 71E bussen raskere til sentrum enn T-banen når den gikk.

Oppsummert er det jeg ønsker: 1) Gi oss 71E Bjørndal-Tollboden tilbake. 2) Kjør så mange busser at alle kommer med og dere kjører på en traffikkforsvarlig måte. 3) Oppretthold 71E bussen som tidligere etter at T-banen er kommet tilbake.

Jeg vet jeg har mange i Mortensrud-Bjørndal-området med meg på disse synspunktene noe dere kan se av de mange klagene via deres facebook-side og klageskjema.

Med vennlig hilsen Wenche Helleren Reichelt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags