Ja til et grønt og varmt Manglerud!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Debatt I forslag til kommuneplan 2017 ønskes det at flere områder på Manglerud og Ryen skal benyttes til boligbygging og næringsbygg med høy arealutnyttelse. Dette mener vi er svært dårlige idé.

Blir forslaget vedtatt slik det foreligger vil dette føre til:

-De nye boligene i Ryensvingen vil bygges på en tomt uegnet for boligformål med særdeles dårlig luftkvalitet og støy.

-Verneverdige Manglerud Gård med eldresenter vil bli til boliger.

-Manglerud kirke vil bli til boliger.

-Hovedparten av Mangleruds eneste parsellhager vil bli utbygd.

-Turvei vil bli til boliger.

-Gårdstunet barnehage blir borte.

-Oslos grønne biokorridor fra 2015 vil bli erstattet med boliger.

-Vil sette press på kapasitet og miljøet i barnehagene og Manglerud Skole.

LES OGSÅ: Fullt hus på byrådenes "fortettingsmøte"

Området Ryensvingen i kommuneplanen er i dag nærmeste nabo med E6 og er et området med høy støy- og luftforurensning.

De foreløpige skissene for en eventuell ny E6 bidrar ikke til mindre bekymring. Trafikken er ikke planlagt å legges under lokk. I tillegg ønskes mer trafikk inn og ut av Ryen, fordi Mosseveien skal reduseres. Det er altså ingen tegn til at området vil få bedre støy og luftkvalitet, snarere tvert imot.

LES OGSÅ: Fortsatt langt frem for Manglerud-tunnel

På hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (2016) er det anslått at det hvert år i Oslo dør 185 mennesker for tidlig på grunn av svevestøv. Det sier seg selv at området ikke er egnet verken for barnehage eller at noen skal bo i dette.

I følge Nordstrand Blad (2015) ligger det allerede forslag på å bygge 400 boenheter her. Hvorfor vurderes det boliger i et av de tyngst belastede klimautslippsområdene i Oslo? I følge planprogrammet for Manglerudprosjektet er det 5.500 personer som bor på strekningen Abildsø- Teisen og som er utsatt for støy over anbefalt nivå i dag. Det er ingen grunn til at denne gruppen skal økes.
 

Hvordan bør man i stedet utnytte dette området?

Ryensvingen kan bli et fantastisk område for innendørs idretts- og kulturbygg. Da vil vi utnytte at dette er tett på et viktig trafikknutepunkt med enkel tilgang, og gi et langt større tilbud til barn, unge og eldre bosatt i nærmiljøene som for eksempel Manglerud, Høyenhall, Ekeberg, Abildsø, Nordstrand, Lambertseter og Kværnerdalen, bare for å nevne noen.

Samme miljøaspekter gjelder også hvis kommunen ønsker å benytte Manglerud-senteret til boligformål. Senteret er rett ved siden av ring 3, som også er plaget med høy grad av støy og luftforurensning. Det er verdt å nevne at målestasjonen som viser dette, er nærmeste nabo til senteret. Dette vil fortsatt være en trafikkert vei etter at Manglerudtunnelen er åpnet. Av den grunn er det uforståelig at det også her vurderes å bygge boliger rett ved siden av en trafikkåre, der svevestøvproblemet er et av de verste i Oslo.

Det er også andre grunner til at kommuneplanen inneholder dårlige forslag for oss på Manglerud. Tomtene som inkluderer Manglerud kirke, som er registrert kulturminne, og Manglerud gård ønskes omregulert til boligområde med høy utnyttelsesgrad. Manglerud gård er fredet etter plan og bygningsloven og er på gul liste. Disse bygningene er også svært viktige sosiale møteplasser for eldre og unge.

I tillegg vil Mangleruds parsellhager, der innbyggere dyrker kortreist mat og fargerike blomster, også bli til boliger. Videre vil vi miste Gårdstunet barnehage, biokorridor og turvei. Dette kan vel ikke være intensjonen med kommuneplanen?

For å oppsummere; slik forslaget til kommuneplan fremstår i dag, er ikke menneskers helse og hensyn ivaretatt for Ryen og Manglerud. I tillegg til fokus på helse, ønsker vi å bevare verneverdige bygninger, viktige sosiale møteplasser, og grønne områder på Manglerud. Ryen bør i stedet utvikles med idretts og kulturbygg til glede for nærmiljøene i Oslo.

Bli med og delta i diskusjonen på vår Facebookside ’JA til et grønt og varmt Manglerud’.

Med vennlig hilsen

Fredrik Enevold, Magnar Katla, Frode Veie, Pål Mangset, Lars Ruud og Tina Rødahl

Les flere debattinnlegg fra Nordstrands Blad her!

TINA RENEE RØDAHL

Innbygger

Manglerud

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags