I Kongsveien fra Gamlebyen og opp til Ekebergparken er det planlagt en tunell for trikken som foreløpig er kostnadsberegnet til 400 millioner kroner.

Det er i denne  anledning grunn til å minne om planene fra 1970-årene om å nedlegge trikken og bruke trikketraseene til buss. Det var lokale aksjoner i strøket for å bevare trikken for tradisjonelt likte man jo best å ha en bane.

På kort sikt ble følgen at etter Nordseterutbyggingen ble trikkene overfylte.

Situasjonen i dag er at de store trikkene støyer mer og omlegging til betongsviller har ikke gjort situasjonen bedre. I ettertidens klokskap burde en likevel ha valgt å nedlegge trikketraseene den gangen, slik at en i dag kunne brukt de to filene til miljøvennlige busser og elektriske biler. Dette forutsetter at en ville legge Kongsveien under nåværende trikketrasè på Holtet.

Da ville en ha fire filer og plass til sykkeltraseer helt fra Gamlebyen og frem til Ljabru med følgende bedre spredning av trafikken og mindre støy.

DEBATT:

Tenk på fremtiden - ikke legg trikken i tunnel!

Trikken må i tunnel!

Tre grunner til å stenge Kongsveien for biler

Nåværende planer går ut på at tunellen opphører ved Ekebergparken. Hva har en oppnådd? Da har en den samme sneilefarten i rushtiden på Kongsveien. Om det går buss i den andre retningen frem til de respektive endeholdeplasser var ikke noe problem i forslaget i 1970 årene.

For kr. 400 mill. i potten må det finnes mer hensiktsmessige alternativ enn den foreløpige tunellplanen. Det er på tide å snu.

FLERE SAKER PÅ NOBLAD.NO:

Revurderer trikketunnel i Kongsveien

Slik kan Ekebergparken holdeplass bli

Frykter dødsulykker i Kongsveien