Nordstrand MDG ber byrådet sørge for at Jomfrubråten holdeplass gjenåpnes

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

DebattÅrsmøtet i Nordstrand MDG har vedtatt følgende uttalelse:

Nordstrand MDG henstiller til Byrådet om å bevare Jomfrubråten trikkeholdeplass. Det må være slik at det å reise kollektivt blir et reelt alternativ også for dem som bor i villastrøk.

LES OGSÅ: Beboere kjemper for å behlde Jomfrubråten trikkeholdeplass

Opprettholdelsen av stoppestedet og investeringen for oppgradering, er en naturlig pengebruk med tanke på forestående utbygging og forventet tilstrømming til idrettsanleggene på Ekeberg. Jomfrubråten holdeplass er det opplagte valget både for dem som skal trene, for alle ansatte som utbyggingen vil medføre, og for barnefamilier som vil til EKT og se på dyrene. Det er også en god innfallsport til Skulpturparken.

Forutsetningen for en grønn byutvikling er at fler lar bilen stå. Opprettholdelsen av Jomfrubråten trikkeholdeplass er en viktig del av puslespillet for å nå dette målet.

Ruter ønsker å nedlegge Jomfrubråten trikkeholdeplass. Begrunnelsen er tidsbesparing og økonomi.

LES OGSÅ:

Uvisst om ny gangvei ved Jomfrubråten blir brøytet

Vil ha fortgang på gangveien ved Jomfrubråten
 

Det bor svært mange eldre i området, og for dem vil alternativet til trikk vil være bil eller isolasjon. Ved nåværende midlertidige stenging, som mange frykter blir permanent, sliter de som ikke har tilgang til bil med å drasse hjem tunge handleposer fra Sportsplassen holdeplass. For mange er det en distanse på over en kilometer.

Beslutningen om nedleggelse møter stor motstand lokalt. Et innbyggerinitiativ med nesten 600 underskrifter ble levert Rådhuset i 2016, og et enstemmig bydelsutvalg ber om at holdeplassen opprettholdes.

LES OGSÅ: Snart kommer elbussene til Nordstrand

Ruter vedtok i sin nyeste mobilitetsstrategi M2016 følgende:

"Kundene skal få flere valgmuligheter, og det skal bli lettere å sette igjen bilen. Ruter skal utvikle ett tett og fleksibelt nettverk av integrerte mobilitetsløsninger med høy kvalitet slik at tilbudet blir attraktivt for både arbeids- og skolereiser, og handle-, hente og fritidsreiser."

Fra byrådsplattformen høsten 2015:

«Byrådets mål er å redusere all biltrafikk i Oslo med 20 prosent i løpet av bystyreperioden og en tredel innen 2030 sammenliknet med 2015» (s.16)

Videre står det at

«Byrådet prioriterer byliv, fotgjengere, syklister og kollektivreisende på bekostning av privatbil både når det gjelder plass i byen finansiering, planlegging og gjennomføring av nye prosjekter» (s.16)

Telling viser at antall reiser fra Jomfrubråten mot sentrum har blitt nær doblet fra 2008 til 2011. Et realistisk anslag pr. i dag er opp mot 66.000 reiser mot sentrum årlig. Fra et grønt synspunkt er det svært uheldig hvis bare en brøkdel av disse reisene går tilbake til å være bilbaserte.

Ruter skal være for kollektivtransporten det NRK er for medietilbudet, et allment tilbud for alle. Allmennkringkasting og allmenntransport er sammen med skole og helsevesen bærebjelker i et sivilisert samfunn. Her kan ikke markedet styre alene – tilbudet må utvikles basert på hvilke verdier vi ønsker oss.

I Oslo by ønsker vi at så mange som mulig skal reise kollektivt og sette fra seg bilen Konklusjonen er åpenbar: Jomfrubråten trikkeholdeplass må gjenåpnes.

LES OGSÅ: Ruter setter opp prisene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags