Vi ser det som positivt at det er et lokalt engasjement på situasjonen i nærmiljøet og at lokale krefter vil gjøre noe til det beste for alle de som bor på Mortensrud og som ferdes der.

LES OGSÅ DISSE DEBATT-INNLEGGENE:

Politiet og Bydel Søndre Nordstrand har bommet

Enkle tiltak er ofte det beste

Problemet er økende forskjeller

Fattigdomsfelle på vei til Søndre Nordstrand

Det finnes sikkert flere gode forslag til tiltak for at nærmiljøet skal bli enda bedre.

Manglerud politistasjon har fått enkelte bekymringsmeldinger etter den alvorlige voldshendelsen på Mortensrud 17. august. Vi har stor forståelse for at slike hendelser kan skape utrygghet i nærmiljøet, og vi ønsker derfor å fortelle litt om hva politiet gjør for å forebygge og avdekke lovbrudd i dette området.

Som nærpolitiet til innbyggerne på Mortensrud, ønsker vi selvsagt å levere en best mulig tjeneste til våre beboere og bydeler.

Vi er svært opptatt av å jobbe forebyggende og holdningsskapende, i tillegg til oppsøkende patruljering og reaktivt arbeid i nærmiljøet.

Vår politistasjon har hatt ekstra fokus på Mortensrud siden våren 2014, da vi fikk en del bekymringer fra området. Vi har satset på å være til stede i nærområdet, spesielt for å fange opp ungdommer i risikosonen, men også for å avdekke kriminalitet. Vi bruker både sivilt og uniformert personell, og det har spesielt vært viktig for oss å komme i dialog med ungdommer for å bygge tillit, samtidig som vi også har måtte gripe inn når det har skjedd ulovligheter.

LES OGSÅ: Manglerud politistasjon skal ikke nedlegges

Når vi har måttet stanse, kontrollere og pågripe unge i nærområdet, har vi prøvd å bruke tid på å forklare hvorfor vi har gjort dette, både underveis og i ettertid. Vi har også i etterkant av hendelser vært synlig til stede i nærområdet for å snakke med ungdom, de som arbeider, bor og ferdes der.

Å forebygge er å være i forkant. Noen ganger er vi i forkant, andre ganger kommer vi inn i etterkant. Det at vi etterforsker og irettefører straffbare forhold, kan imidlertid også virke forebyggende.

Manglerud politistasjon samarbeider tett og godt med flere aktører i nærområdet, og spesielt med Bydel Søndre Nordstrand. Vi bruker tid på å oppsøke skolene, og vi besøker også barnehager, fritidsklubber, kjøpesenter og andre steder beboerne møtes.

Les flere lokale politisaker her

Ungdommer som gjør straffbare forhold, kalles inn til bekymringssamtaler, og til oppfølgingssamtaler hvis de fortsetter å begå lovbrudd.

Politiet melder bekymringer til barnevernet og andre instanser i bydelen, og vi deltar i oppstartsamtaler hos barnevernet med disse ungdommene.

Er det ungdom som har problemer med rus, gis de anledning til oppfølging på helsestasjon for ungdom. Det blir også gjennomført samtaler i hjemmene, slik at foreldre skal bli kjent med hvilke utfordringer ungdommen deres har.

LES OGSÅ:

Ber foreldre ta ansvar etter ungdomsfester

Når ungdom blir utsatt for alvorlig kriminalitet, får de tilbud om trygghetsguide gjennom Trygghetsprogrammet – som er et samarbeid mellom bydelene og Manglerud politistasjon. Dette programmet er til for de som opplever utrygghet etter å ha blitt utsatt for kriminalitet.

Les flere debattinnlegg her

Videre har politiet sammen med bydelen tett samarbeid med flere trossamfunn i Forum for dialog og samarbeid.

Manglerud politistasjon skal fortsatt være synlig på Mortensrud og andre steder i de tre bydelene vi har ansvar for, og utnytte ressursene våre på best mulig måte. Vi skal også fortsette vårt arbeid i SaLTo

LES OGSÅ: Danskene vil lære av Manglerud-politiet

Janne B. Stømner

Politiinspektør, Manglerud politistasjon