Ja til idretts- og kulturpark på Ryen!

Fra fakkelmarkeringen 4.desember: Joachim Engebråten Hermansen og Aydin Mesgarzadeh, Manglerud Star ishockey

Fra fakkelmarkeringen 4.desember: Joachim Engebråten Hermansen og Aydin Mesgarzadeh, Manglerud Star ishockey Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 4. desember ble det arrangert fakkelmarkering i Manglerud skolegård der vi sa nei til boligbygging i de helseskadelige områdene på Ryen og Manglerud, men sa ja til å bygge innendørs idretts- og kulturpark på Ryen. Nesten 400 mennesker møtte opp.

Vi vet at idrett og andre fritidsaktiviteter er helt avgjørende for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. I behovsplanen for idrett og kultur står at det at Oslo har dårligst dekning per innbygger når det gjelder idrettsanlegg. Dette er noe som nærmiljøene på Manglerud og Høyenhall også merker.

En konsekvens av dette innebærer at Manglerud Star (MS) fotball har treninger før klokka 15.30 på hverdager. Dette betyr igjen at trenere må være på plass nesten en time før deres ordinære arbeidstid på jobb er over. Konsekvensen gjør det ekstremt krevende å rekruttere frivillige til å være trenere. Ekskluderende treningstider gjelder også for MS hockey, der barn må være på isen kl 07:30 i helgene for å kunne få et treningstilbud.

Elitespillerne får heller ikke samme treningsmengden som kreves for å holde seg i toppligaen. Manglerud ishall har en isflate og skal dekke isbehovet for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, totalt 150.000 innbyggere. Til sammenligning; Hamar med sine 31.000 innbyggere har 3 isflater og er også sprengt på kapasitet.

Dette begynner å bli prekært. Vi bor i en del av byen der antall barn øker og flere barn og unge faller utenfor. Vi ser økt narkotikabruk og voldsepisoder. Idretten er en viktig aktør for å bygge mestring og tilhørighet, som igjen forebygger utenforskap. Som rektor Peter Streijffert på Manglerud skole sier: «barn som mestrer idrett, mestrer skolen».

Et tett og konstruktivt samarbeid mellom idretten og skolene er til det beste for barn og unge - vi har ingen å miste!

Videre bidrar idretten med gode rollemodeller. For eksempel er det lokale ungdommer og elitespillerne som er instruktører og medhjelpere til MS sitt tilbud på lek og lekser etter skoletid. Her bygges vennskap på tvers av årskull og bosteder. Dette er elementer som skaper trygghet, samhold samt forsterker følelsen av å være en del av et fellesskap. Alle skal med!

Tilhørighet handler ikke bare om å være en utøver, men også å være en del av en klubb gjennom f.eks styrearbeid, trenere, støttefunksjoner, dugnadsarbeid og supporter. Dette gir følelser av trygghet og tilhørighet. Idrettsanleggene har blitt de nye samfunnshusene som er med på å skape gode og stabile bomiljøer.

Oslo trenger flere idrettsanlegg. Vi vet at barnekullene øker og prosessene med nye anlegg tar tid - det begynner å haste! Vi har ikke tid til å vente da vi ser allerede nå at utviklingen går i feil retning.

Vi mener at innendørs idretts- og kulturpark på Ryen vil være et godt tiltak for byens innbyggere. I tillegg mener vi at det er et miljøtiltak å legge aktivitetstilbud i kollektive knutepunkter slik at flest mulig mennesker får glede av tilbudene.

Økt kollektivbruk er et viktig bidrag for å redusere støy og luftforurensningen. Ved å bygge mange ulike aktivitetstilbud på samme sted, kan flere barn få muligheten til å prøve andre aktiviteter når de går lei. Et godt og tett samarbeid på tvers av klubber og frivillighet er lettere å få til når avstanden er kort. Gjennom samlokalisering er det langt lettere å lykkes.

I dag brukes det mye penger på akutte og reaktive tiltak som f.eks. forsterket politi. Dette er et resultat av at barn og unge faller utenfor. Det er på tide å investere i forebyggende prosjekter som idrettsanlegg.

Vi sier derfor JA til idretts- og kulturpark på Ryen som barn og unge i bydel Østensjø, Nordstrand, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand vil ha stor glede av! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags