I mange år har Oslo Høyre arbeidet for at Manglerudtunnelen skal bygges. Etter at byråden for miljø- og samferdsel i høst uttalte at det ikke skulle legges en meter ny asfalt i Oslo, har vi derfor vært svært bekymret for om prosjektet ble videreført. Da det heller ikke var nevnt i byrådsplattformen var det virkelig grunn til å være usikker på Manglerudtunnelens fremtid.

LES OGSÅ:

Der ingen skulle tru at mange faktisk bur

Manglerudtunnel med i Oslopakke 3

Vi er derfor svært glad for at prosjektet fortsatt er en del av Oslopakke 3, at alle parter har forpliktet seg til prosjektet og at det nå er tidfestet med eget oppstartstidspunkt.

For byggingen av Manglerudtunnelen vil føre til at store deler av trafikken som i dag går på Mosseveien vil ledes inn på E6. Med E6 og E18 i felles trase mellom Abildsø og Vinterbro vil man kunne nedgradere Mosseveien til lokalvei. Samtidig jobber vi med å redusere gjennomtrafikken på Nordstrandsplatået. Dette er gode nyheter for innbyggerne på Nordstrand.

Østensjø bydel deles i dag i to av E6, og tunnelen vil binde bydelen sammen. I det videre arbeidet skal byutviklingen vektlegges. Gjennom å redusere både støy og luftforurensningen vil hverdagen til tusenvis av små og store Osloborgere forbedres.

Les flere saker og debattinnlegg om Manglerudtunnelen her

Dette er svært positivt for den langsiktige utviklingen i Østensjø og Nordstrand. Store områder som i dag sliter med høy trafikkbelastning, støy og dårlig luft vil nå få et bedre lokalmiljø. I tillegg er det mulighet for mange nye boliger. Dette viser at det nytter og engasjere seg, og vi er svært fornøyd med at Oslo Høyre endelig har sikret at Manglerudtunnelen bygges.

Arve Edvardsen, Høyre, Leder av Nordstrand bydelsutvalg

Lars Foyn, Leder av Østensjø Høyre