To Manglerudbeboere som har ventet lenge på tunnel, hadde nylig et viktig innlegg i Nordstrand Blad.

LES OGSÅ: Manglerudtunnelen trengs!
 

Vi i Østensjø SV er helt enige med Fjellum sin utålmodighet med byggingen av tunnel. Dette blir en viktig oppgave framover, både lokalpolitisk og for det nye flertallet i bystyret.

I Østensjø SV sitt lokalprogram står følgende:

· At Manglerudtunnelen prioriteres i Oslopakke 3, med byggestart så tidlig som mulig

· At Bryn miljøforums modell for løsning på nordsiden legges til grunn for Manglerudtunnel, og at langt alternativ sørover prioriteres, med tunnel minst til Skulleruddumpa

Det vi prøver å få til handler derfor om minst tre ting:

· Raskest mulig realisering

· Lengst mulig tunnelalternativ

· Trafikkvekst må løses på andre måter enn bil, reduksjon i lokal biltrafikk

Den nye byrådserklæringen er ambisiøs når det gjelder reduksjon av biltrafikk og forbedret luftkvalitet for byens innbyggere. Dette er saker alle partiene er enige om, og det er viktig å finne løsninger som ivaretar dette. At det må bli begrensninger i biltrafikken, er en av konsekvensene av dette.

Men dette må ikke gå på bekostning av det akutte behovet for bedret luft og redusert støy som Manglerudtunnelen vil bidra til. Tunnelen er på mange måter et viktig miljøtiltak. Det er ikke i hvert fall ikke framtidsrettet for byen at all gods- og persontransport langs E6 må gå gjennom en tett befolket byområde. I tillegg ligger det utfordringer med overføring av trafikk fra E18 Mosseveien og til E6 på Ryen.

For å få til løsningen som alle i Østensjø ønsker, er det viktig at alle partier både i bydelen og bystyret klarer å holde hodet kaldt og gjøre kloke beslutninger til det beste for byens innbyggere. Det videre arbeidet med innholdet i Oslopakke 3 blir derfor svært viktig for oss. Dersom E18 vestover blir prioritert ned, vil dette kanskje kunne gi muligheter for økt fokus på Manglerud?

Men er her er det ingen enkle løsninger og det blir et kontinuerlig arbeid for oss lokalt med å holde opp Manglerudprosjektet. 

Beboerne på Manglerud har ventet lenge nok, tunnelen må komme nå!