Tommy Skjervold fra Oslo Frp har et innlegg under tittelen «SV jobber slett ikke for Manglerudtunnelen».

Han har lest vårt forrige innlegg om tunnelen med både undring og fortvilelse.

Les også disse debattinnleggene: Manglerudtunnel nå! og

Manglerudtunnelen trengs!

For å si det rett ut: Hva er dette for noe tøv?

La det være klart: SV jobber for Manglerudtunnelen. Vi jobber for et langt alternativ mot Skullerud, og vi jobber for raskest mulig realisering av tunnelen. De politiske programmene til både Oslo SV og Østensjø SV slår fast at tunnel på E6 er et mål for oss.

Det er ikke med et lett hjerte vi går inn for å bruke milliarder på vei. Disse pengene kunne kommet til nytte på svært mange andre måter, og det er ingen hemmelighet at SV ønsker langt mindre biltrafikk. Men vi mener tunnelen er nødvendig for å løse et akutt problem: Forurensning og støy skader helsa til folk på Manglerud og Høyenhall.

Det er ingen tvil om at byen har store utfordringer innen samferdsel, og kampen om å bli prioritert er steinhard.

Ny T-banetunnel i sentrum og dermed økt kapasitet for kollektivtrafikken må på plass, for å ta ett eksempel.

Forhandlingene om Oslopakke 3 vil bli tøffe, og vi kan ikke gi noen garantier. Men vi kan forsikre om at Østensjø SV vil gjøre det vi kan for å sikre at Manglerudtunnelen tas på alvor.

Skjervold spør om hva slags vei vi ønsker.

Østensjø SV støtter fullstendig opp om det gode og viktige arbeidet som er gjort av Bryn Miljøforum.

Planforslaget fra Bryn Miljøforum legger opp til en løsning på linje med Tåsentunnelen. Av dagens trafikk på 75 000 kjøretøy pr døgn, vil 12 000 bli igjen over bakken – og resten forsvinne ned i jorda. Dette vil også gi mulighet for svært positiv byutvikling på områdene som frigjøres.

Høyresida har styrt byen de siste 18 årene, og folk på Manglerud har venta på tunnel i alle disse årene – uten at noe har skjedd.

Det ser ut til at Skjervold og Frp har frekkhetens nådegaver i orden, når han skriver at det rødgrønne byrådet «neppe kommer til å løfte en finger for rask fremdrift». Det kunne vært på sin plass med en dose selvkritikk.

Men kjekling om hvem som har gjort hva, gjør ikke noe godt for folk på Manglerud og Høyenhall. La oss heller jobbe sammen, alle partier og alle andre som ønsker tunnel.

Vi må sammen prøve å formidle hvor viktig tunnelen er, og det takker vi Skjervold for å bidra til.

Torstein Bae, Leder Østensjø SV

Steinar Fuglevaag, SVs medlem i bydelsutvikling-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Østensjø