Samferdselspolitikk er viktig. Vi vil ha god kollektivdekning og trygge forhold for de som skal sykle til skole, trening eller jobb. Vi vil ha mer plass til folk, færre biler og mindre støy og luftforurensning.

Derfor vil vi bygge egen bane til Lillestrøm, Fornebubane, flere trikkelinjer og sentrumstunnel for T-banen.

Det skal bli tryggere og bedre å sykle, og vi ønsker oss en løsning på Manglerud som får biltrafikken i tunnel. Men som Eirik Lae Solberg vet enda bedre enn oss, siden han representerer Oslo Høyre i Oslopakke 3-forhandlingene: det er ikke penger til hele ønskelista.

Når Lae Solberg i Nordstrands Blad tar til orde for å prioritere forurensende enkeltbilister foran miljøvennlig kollektivtrafikk med plass til mange, er det bare å konstatere at gamle Høyre har gått ut på dato.

Oslopakke 3 består av mange prosjekter. Den absolutt største utgiftsposten er E18-utbyggingen mot Akershus. Dette er en løsning Høyre jobbet fram da de styrte i Oslo, og en løsning Høyre i Akershus står hardt på å få.

E18-utbyggingen koster til sammen 40 milliarder kroner. Hvis man ikke samtidig innfører skyhøye bompenger, vil prosjektet øke biltrafikken inn til Oslo med så mye som 40%.Til prisen av E18 kan vi få både Fornebu-bane, sentrumstunnel for t-banen, kollektivsatsing og sykkelveier - og fortsatt ha penger igjen.

Spikeren i kista for Manglerudtunnelen er det Høyre som hamrer inn.

E18-utbyggingen de krever er så dyr at det ikke blir penger igjen. Vår prioritering er klar: Vi vil gjerne ha Manglerudtunnel, men ikke i steden for en helt nødvendig kollektivsatsing. Og vi vil ikke ha prosjekter som gir enda mer biltrafikk.

Regjeringen har fjernet Manglerudtunnelen fra planforslaget til Nasjonal Transportplan. Grunnen til det er nok at det- sammenlignet med mange andre prosjekter - er et mindre godt prosjekt.

LES FLERE DEBATTINNLEGG HER

Forslaget som ligger på bordet i dag vil gi kraftig økt veikapasitet, og mer trafikk både gjennom og i bydelen. En lang tunnel vil også kreve avlastningsveier. Forslaget fra Vegvesenet skisserer to bilfelt i hver retning oppå bakken. Dette er noe ganske annet enn hva både bydelen og vi ønsker oss.

Vi prioriterer det som er viktigst: T-banetunnel, Romeriksbane, Fornebubane og mer trikk og bedre og tryggere sykkelveier.

Samtidig følger vi opp med egne midler for å gjøre Oslo og Østensjø til en by og en bydel der det er lett, lønnsomt og ålreit å velge miljøvennlig transport. Flere sykkeltiltak er allerede på vei, både i Østensjøveien, Enebakkveien og Ytre ringvei.

Å bruke alle pengene på å bygge vei for å slippe flere privatbiler inn i byen er en utdatert prioritering. Det gir økte klimagassutslipp og tar opp verdifull plass. Det gir støy og luftforurensing.

Når Høyre undertegnet klimaforliket på Stortinget skrev de under på at biltrafikken i de store byene ikke skal øke. Nå må handling følge ord.

Forhandlingene som nå pågår om Oslopakke 3 er en gyllen sjanse til å oppdatere prioriteringene jamfør dagens veiforskning, klimaforliket og Paris-avtalen.

Nå står det på deg, Eirik Lae Solberg. I første omgang er det du, Lan Marie Berg og Andreas Halse som skal dra i land Oslopakke 3-forhandlingene for Oslo.

Skal vi stoppe klimaendringene uten å stoppe samfunnet, er det nye ideer og bedre løsninger som må til. Vi løser ikke dette med å bruke pengene våre på å bygge enda større veier i Asker og Bærum.

Marion Godager Tveter, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i miljø- og samferdselskomiteen

Einar Wilhelmsen, Leder for bydelsutviklings-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Østensjø for Miljøpartiet De Grønne

LES FLERE SAKER OM MANGLERUDTUNNELEN HER