Vil beboerne på Manglerud bli tapere igjen? Vi kunne lese i Nordstrands blad torsdag 19. november at Manglerudprosjektet som er en del av tiltakene i Oslopakke 3 kunne stå i fare for at det ikke ble gjennomført.

LES OGSÅ: Frykter for Manglerudtunnelen

Gjennom mange år har utrolig mange mennesker jobbet for at vi skal få lagt Ringveien mellom Manglerud senter og Manglerud T-banestasjon i tunnel.

Våre barn er født i 1982 og 1985. De gikk på Høyenhall skole som ligger langs Ringveien ved Manglerud T-banestasjon. På 90-tallet var det så mye støy og forurensning at skolen ikke kunne ha vinduer åpne når undervisningen pågikk. Nå i 2015 er dette slett ikke blitt noe bedre.

Manglerud målestasjon for forurensning viser at denne målestasjonen er en av verstingene i hele Oslo.

Fra 80-tallet har det vært aksjonert for at Ringveien skal legges i tunnel slik at barna i området kan få en bedre hverdag på skole og i lek ute. Foreldre fra den gangen har aksjonert langs Ringveien og andre foreldre etter dette. Nå er det våre barnebarn som går i barnehage og på skole i dette området.

Manglerud er et godt sted å bo, mange av barna som vokste opp her har valgt å stifte familie og bo her. Vi har et godt miljø på det folkelige plan, men forurensning er et stort problem fortsatt.

I mange år har vi sett at langs Ringveien på vestkanten har veien blitt lagt i tunneler og luften har blitt mye bedre for de som bor der.

Endelig ble Manglerud satt på kartet og nå skulle det bli tunnel her også. Takk til alle de som har kjempet for dette!

Nå varsles det at byråden for miljø og samferdsel ved Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har satt seg ambisiøse mål for å redusere luftforurensing og klimagassutslipp og vil at Oslo skal være en god by å bo i med ren trygg luft. Så de kan derfor ikke garantere Manglerudtunnel da dette vil skape mer vei og asfalt og dette er de imot. Nå håper jeg virkelig jeg og noen andre har misforstått Nguyen Berg og MDG!

Ringveien er en innfartsåre og gjennomfartsåre for Oslo. Selv om vi får ned antallet biler på veien i MDG langsiktige plan trenger vi Manglerudtunnelen.

Støy og forurensning vil uansett ikke bli så liten at vi kan si at dette er bra for barna her.

Varsling av støy og forurensning startet når det var mye mindre biler på 80-tallet. Selv om vi nå da får ned antall biler er det fortsatt ikke godt nok.

Hvis den nye byregjeringen med hånden på hjertet kan støtte MDG i at det ikke er et miljøtiltak å legge Ringveien ved Manglerud i tunnel nå, forklar oss dette!

Barna til de som selv satt der i varme klasserom med dårlig luft, støy og enda dårligere luft hvis vinduer ble åpnet fortjener bedre.

Alle de som har kjempet frem denne tunnelen bør ikke blir avvist igjen, men hørt! Det er arrogant å si at vi foretrekker mindre biler på veien så dere får ikke tunnelen.

Vi støtter alle gode tiltak for natur og miljø, men vi kan ikke utsette barna på Manglerud/Høyenhall for mer forurensning på veien mot dette klimamålet.

Irene og Terje Fjellum