MDG Nordstrand sier nei til E6 Oslo Øst

Den planlagte nye tunnelåpningen vil komme i skråningen tett på boligområdet mellom Karlsrud og Brattlikollen, og gi beboerene der dårligere bomiljø.

Den planlagte nye tunnelåpningen vil komme i skråningen tett på boligområdet mellom Karlsrud og Brattlikollen, og gi beboerene der dårligere bomiljø. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette gigantiske veiprosjektet er så mye mer omfattende enn en tunnel ved Manglerud!

Mange kjemper fortsatt for at E6 Oslo Øst skal gjennomføres, til tross for at planene er dårlige og urealistiske. Det finnes bedre og realistiske muligheter.

Oslobyrådet har bedt Statens vegvesen om å utrede et alternativ som i hovedsak baserer seg på dagens vei, men som reduserer problemene den gir. I denne løsningen inngår blant annet miljølokk, parkbro, bedre støyskjerming og mer beplantning. Dessverre har Statens vegvesen latt være å utrede dette. Her må samferdselsministeren på banen og kreve at dette utredes. Da kan vi endelig få realistiske planer som faktisk gjør noe med støy og forurensing blant annet ved Manglerud, ikke bare flytter problemene til andre steder.

Planene slik de foreligger nå vil gi en del reduksjon av støy og forurensing lokalt ved Manglerud, men på bekostning av så mye annet:
• Fra Abildsø til Klemetsrud skal veien, slik den ligger i dag, bli dobbelt så bred. Bortsett fra arealtapet, vil det også bety at veien kommer mye tettere på boligområdene. Her blir det mer støy, mer støv og mer forurensing.
• Veien vil føre til stor trafikkvekst. De som kjører her skal som regel til og fra steder som ikke ligger på motorveien. Dermed vil veien gi økt trafikk også på lokalveiene. Vi vil ikke ha enda mer trafikk gjennom rundkjøringen på Lambertseter, gjennom lyskrysset på Abildsø eller gjennom Sæter-krysset!
• Veibredden vil også bety store naturinngrep, blant annet i Abildsø-myra, som er et viktig våtmarksområde i tilknytning til Østensjøvannet.
• Den planlagte nye tunnelåpningen vil komme i skråningen tett på boligområdet mellom Karlsrud og Brattlikollen, og gi beboerene der dårligere bomiljø.
• Eksosen fra tunnelen skal også ut et sted. Eksostårn vil gi dårligere luft i noen områder.
• Fra Abildsø til Ryen vil dagens vei fortsatt være hovedveien inn til Oslo sydfra. Vi vil altså fremdeles ha en stor motorvei over bakken med den belastningen som det innebærer.
• Også forbi Manglerud legger planene opp til at det fortsatt skal være en stor vei med mye trafikk. Mindre enn i dag, riktignok, men når planene beskrives som å legge lokk over E6, så er det direkte feil. Planene er en stor tunnel under bakken OG en stor vei der dagens vei går.

Tilhengerne av veien burde også snakke mer om hva den vil gå på bekostning av. Den har nemlig ingen troverdig finansieringsplan i dag. Opprinnelig skulle prosjektet finansieres med egne bomstasjoner. Men å ha bomstasjon inne i tunnelen vil «skremme» folk til å bruke lokalveiene i stedet. Og i Oslopakke 3, som de eksisterende bomstasjonene skal betale for, er det ikke på langt nær nok penger til alle prosjektene som er ønsket. Skulle veien bli finansiert gjennom de bomstasjonene ville den måtte gå foran «alt» annet. Prosjekter som nytt signalsystem og ny sentrumstunnel for t-banen er ekstremt viktige for oss her ute i bydelene. Uten de vil t-bane-nettet være overbelastet om få år. En motorvei kan ikke gå på bekostning av helt nødvendig t-baneutbygging.

Veitrafikk, både privatbiler og gods må reduseres. All forskning viser at økt kapasitet gir økt trafikk. E6 Øst er et blindspor slik prosjektet foreligger i dag. La oss satse kapasitet og kapital på å bygge framtidas samfunn.

LES OGSÅ:

Bystyret sa nei til ny tunnel ved Manglerud

Aksjonsgruppa for E6 Oslo Øst demonstrerte foran Rådhuset: - Vi vil ha trafikken bort fra vårt lokalmiljø

Skuffelse, engstelse og undring – slik reagerte BU-leder Kristin på avgjørelsen om nei til E6 Oslo øst

Nordstrand Ap er skuffet over eget parti i kampen om ny E6 Oslo Øst: – Vi støtter beboerne i Østensjø og ønsket om ren luft

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags