Jeg var trolig ikke den eneste som ble opprørt over TV2s avsløring forrige uke av de uverdige tilstandene innen Oslos eldreomsorg. I reportasjen fikk vi møte 81 år gamle Bergljot Engl fra Østensjø. Hun veier under 40 kilo og har vært innlagt på sykehus to ganger fordi hun har vært underernært. Etter et midlertidig opphold på et bo- og rehabiliteringssenter, må Bergljot nå reise hjem igjen. Hun gruer seg. Grunnen er at hun bare tilbys seks minutters middagshjelp per dag, og derfor hender det at Bergljot derfor takker nei til middag, for ikke å stresse hjelpepleierne.

Dette er en fortelling fra virkeligheten. Fra Oslo i 2010 – selv om det nesten ikke er til å tro. Hva gikk galt? Hva har skjedd med byen vår? Før valget i 2003 lovte jo Frp at hvis de vant valget skulle eldreomsorgen i Oslo bli så god at den aldri igjen ville bli et valgkamptema. Siden har Frp sammen med Høyre styrt Oslo i 7 lange år.

Den øverste ansvarlige for byens eldreomsorg, eldrebyråd Sylvi Listhaug, later som hun ikke har visst noen ting. Hun uttaler til Dagsavisen at hun ikke var klar over at bydelen opererte med skjemaer for tidsbruk per tjeneste. Og hun sier hun er rasende på bydel Østensjøs økonomiske prioriteringer.

Dette er
årets største bløff! For det første er tidsskjemaene en konsekvens av bestiller-utfører-modellen som Frp og Høyre parti har innført i Oslo kommune. For det andre har Listhaug tidligere lovet å fjerne tidsskjemaene hun nå sier hun ikke visste fantes. I VG 27.09 27.09.2006 kan vi lese: ”Vil stoppe stoppeklokkeomsorgen. Byråd Sylvi Listhaug vil legge stoppeklokkeomsorgen død”. I Dagbladet 03.04.2010 går hun på nytt hardt ut mot stoppeklokkeomsorgen.

Men nå i desember har Listhaug plutselig ingen kjennskap til Oslos stoppeklokkeomsorg. Enten lider byråden av akutt hukommelsestap. Eller så prøver hun å kamuflere sin egen Oslo-rekord i løftebrudd overfor byens eldre pleietrengende. Kjære byråd: Spør Oslos eldre! Spør bekymrede pårørende, om det ikke er sånn at deres foreldre og besteforeldre utsettes for et byråkratisk tidsregime, der de ikke får den hjelpen de har krav på!

Det er en ting som kjennetegner det sittende byrådet: Ansvarsfraskrivelse. Hver gang det avdekkes uverdige tilstander innen Oslos eldreomsorg legger byråd Listhaug skylda på de ansatte, eller bydelen, eller regjeringa. På alt og alle – men aldri på de som faktisk har ansvaret for byens eldreomsorg! Dette er et uverdig svarteperspill.

Jeg vil gjøre Østensjøs innbyggere oppmerksom på et viktig forhold: Mange av dere er sikkert rasende på bydelen for de kraftige kuttene som nå gjennomføres i hjemmetjenesten. Men dere skal vite at bydelens økonomiske rammer bestemmes av det borgerlige bystyreflertallet, med Frp og Høyre i spissen. 8 av bydelene våre, Østensjø inkludert, får i år et samlet underskudd på 148 mill kr. I 2009 var bydelenes samlede underskudd 88,6 millioner. Og neste år kutter de borgerlige gjennom budsjettforliket ytterligere 110 millioner til bydelene.

Jeg mener alle vi som er opprørte over tilstandene i eldreomsorgen må stille følgende spørsmål: Hvordan skal hjemmesykepleierne få tid og rom til å gi de eldre verdig omsorg når økonomien er så presset? Bergljot har nemlig helt rett, ”Pleierne har ikke tid. De har ikke nok folk, og myndighetene skjærer bare ned”.

Jeg mener Listhaug må fjerne de standardiserte tidsskjemaene - som hun selv har innført. Men dette vil ikke i seg selv gi Oslos eldre pleietrengende ett minutt mer med hjemmesykepleieren. Bydelene må i stedet få mer penger. Pengene fins i Oslo kommune, som vil gå med 271 mill i overskudd i 2010. Dette er derfor et spørsmål om prioriteringer, men Listhaug prioriterer vekk de eldre. Når hun deretter skylder på bydelen er dette ansvarsfraskrivelse av verste skuffe.

Vi har derfor all grunn til å være opprørte. Men vi må plassere ansvaret der det hører hjemme – hos Frp/Høyrebyrådet og eldrebyråd Sylvi Listhaug.


Bjørnar Moxnes
gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre