Alt hadde vært så mye greiere for samferdselsbyråd Jøran Kallmyr om ikke disse utidige trafikantene i sin tid hadde lagt seg i veien for nedleggelsen av Ekebergbanen. Men nå, omkring 40 år etter, er Kallmyr i tvil om hva han skal gjøre med den smale og sikkerhetsmessig uforsvarlige nedre delen av Kongsveien. Skal veien utvides, må enten verneverdige hus rives eller banen må legges i tunnel på hele eller deler av strekningen. Det første er heldigvis umulig, det andre dessverre dyrt. Men er det for dyrt?

Hvis man velger det billigste, altså litt fjellsprengning for banen og litt sykkelvei på en luftig strekkmetallhylle på stupet over Mosseveien, får man en løsning som ingen av trafikantgruppene er særlig godt tjent med. Det blir litt til bilistene, litt til trikken og bitte lite grann til sykkelbrukerne, mens ingen vil bli helt fornøyd.

Så spørs det da, som så mange ganger før: Må jobben etter noen år gjøres om igjen, og da slik den opprinnelig burde ha vært utført? I så fall blir nok totalkostnadene langt høyere enn om arbeidet gjøres skikkelig med det samme. Jeg synes dette vekker assosiasjoner til tidligere hendelser, men skjønner selvsagt politikernes behov for å fordele utgiftene over flere budsjetter og utsette problemene til neste valgperiode.

Spreng en tunnel for trikken allerede nå, fra Konows gate til Sjømannsskolen. En vanskelig trafikkåre blir dermed erstattet av en som kommer til å fungere godt. Trikken får en bra trase, og det gamle sporet brukes til utvidet kjørebane og sykkelvei. Utsikten trikkepassasjerene mister i tunnelen får de igjen som fotgjengere på fortauet med vidt utsyn til by og fjord. Særlig hvis også skjemmende buskas langs veien kan beskjæres, men det er en annen debatt.

Odd Fjeldstad