Hanne Eldby (SV) påstår at byråd Sylvi Listhaug fra FrP har ansvaret for stoppeklokkeomsorgen i bydel Østensjø. Dette stemmer ikke. Eldby henviser til et skjema som hjemmetjenesten i Østensjø bruker og mener Listhaug er ansvarlig for dette.

LES SAKEN: – Listhaug har ansvaret for stoppeklokkeomsorgen

Dette skjema brukes i kun to av bydelene i Oslo, og Østensjø er en av de. De andre bydelene har innarbeidet rutiner og anslag som gjør at de ikke trenger et slikt skjema for å tidfeste dobesøk og annet på et skjema. At Eldby kobler dette opp til det frie brukervalg blir derfor patetisk.

Arbeiderpartiet og SV i Oslo ønsker å reversere det frie brukervalg i hjemmetjenestene. Sosialistene ønsker altså å fjerne denne muligheten for eldre til velge hjemmehjelp. Det er DE som ønsker å gjøre tilbudet verre for de eldre.

En brukerundersøkelse i hjemmetjenesten viser at 85 % av brukerne er fornøyd med hjemmehjelpstjenesten i Oslo, og jeg tror muligheten til å velge leverandør blant private og kommunale bidrar sterkt til dette. Det er ikke uten grunn at 14 % av Østensjøs eldre velger privat aktør, og dette er jeg overbevist om at bidrar til en bedre kommunal tjeneste også.

Hanne Eldby benytter også anledningen til å klage på at bydelene får stramme rammer slik som resten av kommunen gjør. De mener at å gi kemneren 7 millioner vil gi Oslo kommune 100 millioner mer i inntekt i 2011 tilbake. Som økonom kan jeg ikke forstå at de tør å bruke slike beregninger.

AP og SV
foreslår riktignok å øke bydelsbudsjettet, men de gjør det med monopolpenger. Å få inn 100 millioner mer av kemneren ved å gi han 7 millioner ekstra er voodooøkonomi. At staten tar 6,5 milliarder fra Oslo kommune årlig til skatteutgjevning er ikke Oslopolitikerne fra AP og SV opptatt av i det hele tatt.


Tommy Skjervold
Byrådssekretær (FrP)