Oslo Unge Høyre (OUH) skal satse på Østkanten i det kommende valget: Vi vil satse på skoler med en høy andel minoritetselever på Østkanten. Og med vår politikk i sentrum, så vil vi vinne!

Mangfoldet i Oslo er byens største styrke og en betydelig fordel i en globalisert verden. Når Osloskolen har elever fra 150 nasjoner, får byen muligheter til å møte den økende internasjonaliseringen på en helt annen måte enn andre kommuner.

OUH mener at en god skole er den viktigste innsatsen for sosial mobilitet og likeverdige muligheter for alle elever. Målet er at Oslo-skolene skal prestere på høyde med de beste skolene i andre europeiske storbyer.

Et forvrengt bilde på elever fra østkantskolene.

For å konkurrere med Europa er det viktig at vi kaster lys over spennende statistikk. Det er nemlig mange som ikke vet at innvandrerforeldre bidrar stort for at Oslo-skolen presterer så bra som den gjør i dag. Flere undersøkelser viser at minoritetsforeldre prioriterer barnas utdanning svært høyt og at norskfødte minoritetselever tar høyere utdanning i større grad enn majoritetselever. Mange minoritetselever har vist seg å være mer ambisiøse, velger mer krevende utdanninger og investerer mer tid i skolearbeid enn flere av sine jevnalderne. Et annet viktig poeng å trekke fram er at noen av skolene med høyest andel minoritetselever faktisk er blant de beste skolene i Oslo.

Denne statistikken er essensiell å ha i bakhode når man ønsker å igangsette konkrete tiltak til de utfordringene vi har. Det er nemlig på tide å slutte å sette minoritetselever opp mot majoritetselever. Og det er på tide å avslutte debatten som setter norske skoleelever i bås!

Forskjellig syn på Østkanten. Venstresiden har til vane å plassere barn fra østdelen av byen i en offerrolle, mens FrP karakteriserer dem som mislykkede innvandrerbarn med kriminell framtid i møte. OUH derimot har vært mye mer opptatt av å igangsette konkrete tiltak, enn å spille politisk mynt på de problemene som finnes.

Av flere tiltak som OUH er ivrige forkjempere for, kan det nevnes:

1. Skolen som kunnskapssenter. Kunnskapssenter er skoler med leksehjelp, utvidet skoledag for de elever som måtte ha behov, foreldreskole og aktiviteter i regi av idrettslag og frivillige.

2. Tidlig innsats – Early Years. Dette er et opplæringsprogram som benyttes i fagene norsk, matematikk og engelsk. Programmet er spesielt utviklet for å nå elevenes behov i opplæring, og for å gi alle skolebarn muligheten til tilpasset undervisning. Programmet omfatter også foreldrekurs, kompetanseheving og spesielt støtte for svake lesere. Dette er tatt i bruk på 43 skoler!

3. Rekruttering og språkstimulering i barnehagen. Prosjektet ”Lær meg norsk før skolestart” i bydelen Bjerke legger et godt grunnlag for arbeidet med språk, lese- og tallforståelse i barnehagene. Bydel Grünerløkka har etablert tiltak som ”Språkstigen” og ”Kvinneoasen” rettet mot minoritetsmødre som deltar i norskopplæring og kvalifisering til arbeid.

Det er mange flere tiltak som allerede er i gang. Alle tiltakene er gode virkemidler som gir Oslos befolkning nye muligheter.

Valget skal vinnes! OUH anser mangfoldet i Osloskolen som en fantastisk ressurs, men som selvfølgelig også byr på spennende utfordringer. Oslo østkant har manglet en representant fra Unge Høyre i mange år. Nå er østkantens mann på plass, og valget skal vinnes!


Mubin Kapur
Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre

SkjeriOslo kårer Byens beste i Oslo:
Byens beste kjøpesenter, sushi, kaffebar og pizza. Se full oversikt her!