Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Pensjonsordning til beredskapshjem

Artikkelen er over 10 år gammel

I dag er det er hard konkurranse om beredskapshjem og familiehjem for barnevernet. Dette er hjem som på heltid står til rådighet for å ta imot barn og unge som har behov for plassering utenfor hjemmet, og de skal ha særskilt kompetanse på ivareta barns særlige behov som følge av at de blir akuttplassert, eller å ivareta barn og unge som har behov for oppfølging utover det ordinære på grunn av særlige utfordringer.

Denne type fosterhjem er et viktig tjenestetilbud som i stadig større grad etterspørres av bydelene, og vi er helt avhengig av at de finnes og at det blir flere av dem.

De fleste lar seg rekruttere til dette viktige arbeidet ut i fra et ektefølt engasjement for byens vanskeligstilte barn og unge. Samtidig er det viktig å se om det kan være forhold som kan gjøre det mer attraktivt.

Byrådet i Oslo er opptatt av at Oslo skal være en attraktiv kommune som klarer å tiltrekke seg mange nok dedikerte familier som ønsker å påta seg dette viktige ansvaret. Et viktig virkemiddel er at vi nå legger til rette for en pensjonsordning til foreldrene, slik at de ikke taper på å bli beredskapsforeldre.

Målet er at enda flere dedikerte familier ønsker å være med i dette viktige arbeidet, og jeg håper at dette vil bidra til det.

Anniken Hauglie (H)
Sosialbyråd