Publikumsundersøkelsen til Oslo kommune viser at innbyggerne i Østensjø er blant de mest fornøyde i Oslo, både med å bo i bydelen og med tjenestene som bydelen leverer. Men det er dessverre svært få, bare åtte prosent av innbyggerne, som svarer at ”Bydelen legger aktivt til rette for at befolkningen skal kunne fremme sine synspunkter på saker av lokal betydning”.

Det er selvfølgelig ikke sånn vi vil ha det, vi ønsker innbyggere som kommer med innspill til oss som er politikere, og så langt det er mulig vil vi jo selvsagt også ha innbyggere som er fornøyd med det vi gjør. Vi driver med politikk på fritiden og bydelen er stor, så vi trenger innspill fra de som merker hvor skoen trykker.

Vi vil derfor svært gjerne vite hva du mener bør gjøres i bydelen. Østensjø SV er akkurat nå i gang med å utforme programmet for neste periode. Derfor vil vi svært gjerne ha innspill til hva du mener bør gjøres i barnehagene, barnevernet, helsestasjonene, fritidsklubbene og andre ting som dreier seg om barn og unges oppvekstforhold. Vi vil også gjerne høre hva du mener om eldresentrene, hjemmetjenesten og mulighetene for å få plass på sykehjem.

SV har som mål å arbeide for et godt miljø. Har du innspill til sykkelveinettet, skoleveien eller måten vi bruker arealene på i byen, så meld disse inn til oss.

Vi kan ikke love at vi får gjennomført alle forslagene vi får inn, men vi kan garantere at vi vil vurdere dem og fortelle deg om hvordan vi følger dem opp.


Hanne Eldby
1. kandidat for SV i Østensjø
heldby@hotmail.com