Det har fremkommet en del protester mot den planlagte skulptur- og kulturminneparken på Ekeberg. Vi er noen godt voksne damer som så absolutt tilhører lokalbefolkningen.

LES OGSÅ: Silje Nergaard kjemper mot skulpturpark

Vi har brukt Ekebergskogen, Ballsletta og Brannfjell til lek og idrett fra vi var små barn sist i 30-årene, og vi er glad for at den delen som skal bli skulptur- og kulturminnepark blir gjort tilgjengelig for flere – kanskje stedvis også for rullestolbrukere og andre med gangbesvær. Da vil enda flere kunne bruke området til rekreasjon. Vi er forbauset over at protestene er så sterke og visstnok støttet av mange - for det er ikke mange turgåere vi møter på våre ganske hyppige turer i dette området.

Det er tatt hensyn til saklige innspill. Det er spesielt interessant at steder hvor det har vært gammel bosetting, gravhauger, stensettinger osv. blir markert på en diskret måte – mye lærdom i det for både unge og gamle, for oss bofaste og tilreisende. Vi håper at det i det videre arbeidet med planen for hele Ekebergsletta (Oslos Central Park) blir funnet gode løsninger for «hestefolket».

LES OGSÅ: – Dette sikrer Ekebergskråningens grønne profil

Uberørt natur vil det være i områdene rundt: blant annet i Byskogen på nedsiden av Kongsveien, Brannfjell og området rundt Ryen Varde. Dessuten er det ikke langt til Østensjøområdet og Østmarka.

Det er lettere å gå i tog for å protestere enn å vise glede og aksept på samme måte, men vi håper å oppleve at Ringnes’ tilpassede drøm blir virkelighet mens vi fremdeles er oppegående.


Elsie Hov
Inger Ildstad
Anne Marie Kaurin
Margrethe Kollbye
Sissel Mantor