Etter eksamen er avlagt i 10. klasse, ser det ut som skolen er blitt en ren oppevaring av elever. Ikke har de hele skoledager og flere av dagene er uklare over hva som skal skje.

Et godt forslag til skoleledelsen ville vært å gi elevene fri om de skaffet seg sommerjobb, eller gikk på andre kurs i denne perioden. Da burde ikke elevene fått frævær.

Sommerskolen med dets aktiviteter er blitt veldig populært, og her kunne skolen f.eks. lagt opp til noe av det samme, for de elevene som ikke kan skaffe seg jobb eller kurs på egen hånd.

Det snakkes svært mye om lat ungdom, men skolen kunne lagt bedre til rette for en bedre og mer aktiv slutt for avgangselevene.

For eksempel kunne man fått kurs i det å søke jobb, og hva slags rettigheter en 15-16-åring har.

Jeg er sikker på at mange 10. klassinger mer enn gjerne vil få seg en betalt jobb, for å spe på feriebudsjettet.

La ungdommen slippe å føle at de kun er på en oppvaringsanstalt.


Tone Ims Larssen