Da jeg kom over Ekebergsletta sist søndag morgen, oppdaget jeg, til min store forskrekkelse, at alle de vakre seljene som ble plantet for ikke så veldig mange år siden, var hogd ned.

Disse seljene, som stod rundt parkeringsplassen vis á vis Ekeberg camping (den som benyttes av Norway cup), lyste i rosa og kremgult tidligere i vår - og har gledet meg og sikkert andre i mange år. Dette er - var - de ekte «gåsungene», de mykeste og fineste. Mange fugler har hatt reder der.

Hvem i all verden har gjort dette? Er det vandaler som har vært ute? «Noen» har antydet at det har vært Rusken, men det kan da virkelig ikke være mulig?? Hvis disse trærne var syke og til fare for folk, vil jeg gjerne vite det, men det ser vitterlig ikke slik ut i og med at samtlige ser ut til å være felt. Bare stubbene står triste igjen.

Hvem kan forklare dette på en god måte?


Sigrid-Ann Mortensen
Bekkelagsbeboer

 

LES HER: MYSTERIET ER LØST. Idrettsetaten ved hjelp av Rusken og frivillige fjernet trærne og mye søppel, etter ønske fra bl. a. politiet – som Nordstrands Blad skrev om mandag 23. mai.