Nedbygging av den grønne lungen "Juletretomta" vil være et svik

Her er Dag Sjøberg og Einy Langmoen på Juletretomta, som nå settes i stand igjen etter at Sporveien har brukt den midlertidig til brakker.

Her er Dag Sjøberg og Einy Langmoen på Juletretomta, som nå settes i stand igjen etter at Sporveien har brukt den midlertidig til brakker. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ved en nedbygging av Juletretomta på Holtet forsvinner et grøntareal som aldri kommer tilbake. Et slikt irreversibelt inngrep vil være et svik mot nåværende og fremtidige generasjoner.

Holtet har blitt kraftig fortettet de siste årene ved at villaer, nå også rekkehus, rives til fordel for blokker. Flere store utbyggingsprosjekter igangsettes snart, blant annet rundt Jacobs og ved Bekkelaget skole (Rema1000). For å sikre en grønn lunge i denne bymessige fortettingen, har bydelsutvalget på Nordstrand to ganger enstemmig vedtatt et forslag om å lage park på den to mål store Juletretomta, som er den eneste naturtomten i Holtet sentrum.

Men Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) overprøver det lokale vedtaket og går isteden inn for å bygge blokker på opptil 6 etasjer. EBY forsøker å grønnvaske den nye reguleringsplanen ved å ikke inkludere Juletretomta i beregningene over eksisterende grøntarealer. De hevder at friområdene på Holtet fordobles fordi minnelunden Marienlunden utvides noe. Realiteten er en stor nedgang fordi Juletretomta ikke telles. Den utelates fordi den ikke er regulert til grøntareal i gamle reguleringsplaner. Men nye reguleringsplaner har jo til hensikt nettopp å sikre at verdifulle områder vernes for fremtiden. At man har større grøntarealer som Ekebergsletta i Nordstrand bydel, kan ikke brukes som argument mot å ha små grønne lunger i stasjonsnære områder som har bymessig fortetting.

Det er dårlig byutviklingspolitikk å selge et sentralt, kommunalt grøntområde for å gi plass til 19 leiligheter fremfor å lage park for allmennheten. De kommende utbyggingsprosjektene kan heller inkludere noen flere leiligheter. Likeså kan man stille rekkefølgekrav til utbyggerne slik at det vil dekke et eventuelt tap av kortsiktig profitt. Vi håper byrådet vil tenke på innbyggernes beste og avvise forslaget fra EBY.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags