Vi bør velge andre løsninger enn å drepe

Kanadagjess. Arkivfoto: Nordstrands Blad

Kanadagjess. Arkivfoto: Nordstrands Blad

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt Bymiljøetaten i Oslo gav i sommer tillatelse til skadefelling av 12 kanadagjess ved Nøklevann, som følge av det som ble beskrevet som tilgrising av badeplassen på Bråten.

Dyrenes Rett klaget på vedtaket da vi mener at skadefellingsforskriften ikke gir hjemmel for felling på grunn av fuglers ekskrementer.

Det påpekes fra fagmiljøene at ingen studier kan linke gåseavføring til infeksjoner hos mennesker, og det er ingen kjente tilfeller der sykdommer hos mennesker kan tilskrives gåseavføring. Harmløs gåseavføring som kan fjernes utgjør neppe en "potensiell eller akutt fare for skade på viktige samfunnsinteresser", slik vilkåret i forskriften lyder.

I dette tilfellet virker det som at fellingstillatelsen ble gitt fordi det koster mindre å skyte gjessene enn å rydde opp etter dem.  Dyrenes liv tilkjennes mindre verdi enn ressursbruken ved å rydde stranda.

Skadefelling i hekketida innebærer stor fare for at foreldrefugler skytes slik at ungene etterlates hjelpeløse - i strid med dyrevelferdslovens forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand og naturmangfoldlovens bestemmelse om at unødig skade på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås.

Grågåsa er også utsatt for omfattende skadefelling. I flere kommuner er det i sommer gitt tillatelse til å felle over 100 grågjess i hekketida. Dette har preg av bestandsregulerende tiltak, i strid med lovverket.

Det er vanskelig å skille mellom voksne fugler og ungfugler, og noen kommuner stiller heller ingen krav om hvilke fugler som kan felles. Det er blitt funnet etterlatte og sultende grågåsunger i områder med omfattende skadefelling. 

Kommunene bør i stedet for skadefelling av gjess i hekketida legge vekt på forebyggende tiltak, og på den måten bidra til å skape toleranse for dyrs nærvær og naturlige adferd.

Etiske og langsiktige løsninger bør velges i stedet for dreping, som skremming, utgjerding/leplanting og etablering av friområder der gjessene kan beite uten å gjøre skade.

LES OGSÅ:

Oslo-falkene har fått fire unger!

Advarer mot fuglemating ved Østensjøvannet

Padlet Nøklevann rundt i badekar

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags