Nordstrand kirke er et viktig samlingssted for mange i bydelen vår. Etter utvidelsen av kirken har det vokst frem et ønske om et nytt orgel som er kirkerommet verdig. Nå er det endelig blitt en realitet. Tirsdag denne uken startet arbeidet med å sette opp orgelet, et orgel med 1000 piper, 22 stemmer og med 30 toner i pedalene. For bydelen vil orgelet være starten på mange flotte kirkekonserter og ikke minst god orgelmusikk under gudstjenesten. Første kirkekonsert med orgelmusikk er 11. november i år.

For å finansiere orgelet har Nordstrand menighet invitert til en bred dugnad fra mange. Også Oslo kommune er invitert til å bidra med sin skjerv.

For partiene KrF, H og F i bystyret er det viktig å støtte tiltaket. Vi vet at dette blir et kjærkommet tilskudd til musikklivet på Nordstrand, og ikke minst i kirken. Partiene har derfor prioritert å sette av penger til det nye orgelet i revidert budsjett. KrF og Høyre har satt av 2 millioner kroner i sine reviderte budsjett. F har satt av 1 million kroner i sitt alternativ.

De samme partiene har i bydelsutvalget også tatt initiativ til å bidra med midler lokalt. Dette følges opp direkte i BUs møte 21. juni og har allerede bred nok støtte til å bli vedtatt.

H, KrF og F gratulerer Nordstrand menighet med nytt orgel.

Torsdag 21. juni vedtok Nordstrand bydelsutvalg å bidra med kroner 50.000 til nytt orgel i Nordstrand kirke. Red.anm.