Gå til sidens hovedinnhold

KFUM-kameratene og Ekeberg

Artikkelen er over 4 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten omkring Ekebergsletta får stor spalteplass i lokale aviser for tiden. Det synes vi er bra. Ekebergområdet er et flott sted å bo og vokse opp. Området har mange kvaliteter, og mange kvaliteter som det er viktig å verne om.

Her er det et mangfoldig og velfungerende kulturliv i innen musikk, kunst og et rikt idrettstilbud. KFUM-kameratene har i omtrent 50 år drevet fotballaktivitet for barn og unge på Ekeberg. I dag er vi et idrettslag der vi har ukentlige aktiviteter for personer i alderen 5 til over 90 år. Vi har ca. 1200 aktive utøvere, nesten 400 barn som deltar på klubbens fotballakademi på dagtid, og mange av våre brukere benytter anlegget mange dager i uka.

KFUM-kameratene Oslo har som sin visjon «En klubb for livet!». Dette er noe vi i stor grad opplever at vi klarer å etterleve. Mange har KFUM som «sitt andre hjem», og mange bruker mye tid i og rundt klubben. Hver eneste uke er omtrent 200 frivillige i sving for å gi et best mulig tilbud.

KFUM-kameratene er en møteplass for unge og gamle, i all beskjedenhet så mener vi at vi gir et solid bidrag til folkehelsen i området. Ja, vi er opptatt av å utvikle gode fotballspillere, men vel så viktig for oss er det å utvikle hele mennesker og et godt og sunt fellesskap på tvers av generasjoner. Hver eneste dag jobber vi for å skape begeistring og idrettsglede for flest mulig.

LES OGSÅ:

Per Mjelva: Er KFUM uløselig knyttet til Ekebergsletta?

Per, du lyver! Og du vet lite om leken på Ekebergsletta

Urimelige beskyldninger

Når vi i avisspaltene blir beskyldt for griskhet og løgn, oppleves det som høyst urimelig. Det ble antydet i et leserinnlegg nylig at klubben ble styrt av eldre menn. Vi tror vel ikke at gammelmodighet er det som har preget KFUM-kameratene mest i vår 77 år gamle historie. Tvert imot så er det pionerarbeid, visjoner og nytenkning som har tatt oss dit vi er i dag. Som et svært anerkjent breddeidrettslag i norsk idrett og en annerledesklubb og et forbilde med tanke på hvordan vi har utviklet idrettslaget med nøkternhet og et solid verdifundament. Vi har på egen hånd utviklet de anlegg vi har, og har nå innspill til hvordan vi kan utvikle anleggssituasjonen ytterligere.

LES OGSÅ:

Hundrevis marsjerte for vern av Ekebergsletta

KFUM vil ikke flytte fra Ekeberg

Det er selvsagt til å forstå at det er personer som er imot de framlagte planene for en ny KFUM Familiearena. Vi synes til og med det er bra at det foregår en debatt om anlegget, det er med på å gjøre prosjektet bedre. Men når vi også anklages for å opptre uredelig i dette arbeidet, synes vi det ville vært på sin plass at de sterkeste stemmene imot prosjektet også åpent fortalte at de i tillegg til å engasjere seg for Ekebergsletta er de nærmeste naboene til prosjektet. Det er ikke en helt ubetydelig opplysning når en går så høyt på banen i den offentlige debatten.

Så hvorfor ønsker KFUM nye KFUM Familiearena? Jo, fordi vi vil gi flere barn og unge muligheten til å drive fotballaktivitet og annen aktivitet. Vi vil styrke klubben som et samlingssted i nærmiljøet. Vi ønsker å bidra enda sterkere i å kunne tilby et mangfoldig og variert idretts- og aktivitetstilbud for alle i bydelen, og i byen for øvrig. Dette vil utvilsomt styrke oss som idrettslag, men det vil også kunne være en berikelse for ulike aktører i nærmiljøet, eksempelvis skoler.

LES OGSÅ: KFUM Familiearena: Ja, takk!

Hva ligger i KFUM Familiearena?

Det oversendte forslaget til KFUM Familiearena inneholder:

ØKT BANEKAPASITET: En utvidelse av idrettsanlegget og flater for fotballspill. Sjuerbanen blir utvidet til en ny elleverbane. I dag må KFUM-kameratene si nei til spillere i enkelte årganger grunnet sprengt banekapasitet.

BADEANLEGG: KFUM vil tilføre Ekeberg et badeanlegg. Badeanlegget vil inneholde et 25 meters basseng, et barnebasseng og et terapibasseng. Et nytt svømmeanlegg er noe hele byen trenger. Her vil det kunne legges til rette for livsviktig svømmeoppæring og rehabiliteringsmuligheter. Jeg leste nylig at byrådsleder Raymond Johansen sa at sist gang det ble åpnet et publikumsbad i Oslo var i 1983.

TRENINGSSENTER: Treningssenter der garderober planlegges i sambruk med badeanlegget.

MINISTADION: En utvidelse av KFUM Arena til en ministadion med 2250 sitteplasser med fasiliteter som tilfredsstiller krav fra Norges Fotballforbund.

HALL: En basishall som vil kunne styrke KFUM-kameratenes virksomhet, samt øke det generelle idretts- og aktivitetstilbud på Ekebergsletta og i bydelen for øvrig. Her vil det kunne bli muligheter for forskjellig form for trening, dans, drama etc.

IDRETTSBARNEHAGE: Det foreslås en idrettsbarnehage med åtte avdelinger. Barnehagens utearealer vil kunne benyttes av barn i området utenom barnehagens åpningstider.

NYE KLUBBLOKALER: Nye kontorer og klubblokaler. Lokalene vil kunne brukes på ettermiddag av klubbaktivitet og andre, og på dagtid av administrasjon og fotballakademiet (SFO-tilbud) som i dag benyttes av nærmere 400 barn.

OMPLASSERING AV DRIFTSSTASJON: Det legges opp til å omplassere Oslo kommunes driftsstasjon, som i dag ligger på sletta. Her legges det også opp til offentlige toaletter. I våre øyne vil dette være et bidrag i å åpne opp den «åpne» sletta som også vi i KFUM-kameratene er opptatt av å verne om.

Les flere saker om KFUM og Ekebergsletta her

Les flere debattinnlegg her

Så hvordan er det mulig for KFUM å få til dette økonomisk? Jo, fordi KFUM, med Oslo KFUM i ryggen, er i den heldige situasjon av vi på grunn av nøktern drift gjennom mange år forvalter midler som gjør det mulig for oss sammen med kommunen og andre gode krefter å utvikle et moderne og fremtidsrettet idrettsanlegg.

Dette handler ikke om å tjene penger. KFUM vil føre alt eventuelt overskudd tilbake til aktiviteter og drift. De som vil tjene på dette anlegget er innbyggerne i bydelen og byen.

Vi håper selvsagt at politikere og andre ser verdien og mulighetene i KFUM Familiearena. Ekebergsletta er til for alle, inkludert KFUM-kameratene!

Tor-Erik Stenberg, daglig leder KFUM-kameratene