«Knutepunkt fortettingens» første offer, Holtet, skal nå videreutvikles!

Av

Politikerne kalte Holtet-utbyggingen fortetting, men realiteten er rasering av et småhusområde!

DEL

LeserbrevByen skal selvfølgelig utvikles, men når reguleringsplanens intensjon og utbyggernes prosjekter blir to helt forskjellige ting, svikter Bystyret sin oppgave!
En lokal referansegruppe for ny reguleringsplan for Holtet lokalsenter var oppnevnt for å sikre reguleringsplanen «en lokal forankring gjennom et bredt samarbeid mellom lokalmiljøet og planmyndighetene». Gruppen besto av
• Bydelsutvalgene med 3 representanter
• Eldrerådet
• Holtet senterforening
• Oslo Handelsstands Forening
• Bekkelagshøgda Vel
• Bekkelaget skole
• Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Bekkelaget skole
• Brannfjell skole
• Bydelsadministrasjonen
Referansegruppens forslag ble ikke hensyntatt av politikerne og PBE. Millioner av skattekroner var brukt til forprosjektet, totalt bortkastet! Utbyggernes prosjekter ble uten videre godkjent! Slik ble raseringen av Holtet med sanering av eksisterende småhus i stedstypisk arkitektur og fjerning av vegetasjon, virkelighet! Vernete bygg ble også revet.
Trikkestalltomten ble utpekt som senteret i fortettingen! PBE hevdet, «ble ikke Trikkestalltomten en del av planen, var fortettingspotensialet på Holtet lik null»! Sporveien skulle ikke bruke området videre og fikk dispensasjon til bruk frem til 2028. Sporveien har nå andre planer og søker om å omregulere området fra bolig til verksteddrift. Det er Uakseptabelt. VI må støtte vårt lokale Vel i videreutviklingen av Holtet. De har lovmessige medvirkningsrett og arbeider for at reguleringsplanens intensjon må realiseres! Den «stykkevis og delte» utbyggingen som foregår, dokumenterer en byråkrat- og utbyggerstyrt, fraksjonert og planløs utbygging uten lokal medvirkning. Når nå Holtet skal videreutvikles krever vi:
• En helhetlig plan for hele Holtet stasjonsområdets videre utvikling.
• En opprusting av «Miljøgaten» Kongsveien i henhold til reguleringsplanen.
• «By-villaer» i stedstypisk arkitektur i 2–3 etasjer.
• Bevare vegetasjon. «Juletretomta» blir park. «Marienlunden» forblir minnelund.
• Holtet-krysset, et av Oslos 3 farligste kryss, må sikres.
og at lokaldemokratiet medvirker i den videre fortetting av Holtet stasjonsområde!
«AksjonHoltet»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags