Mange av beboerne i Dal-området hadde bussen som eneste mulighet for å komme til andre offentlige transportmidler/butikk/kommunale tjenester/lege, og de som er godt voksne/uføre blir henvist til taxi når ruta legges ned.

LES OGSÅ: Slik blir reisehverdagen fra 8. april

Dette er ikke et strøk der det bor pengesterke gamle, de fleste var i 40-, 50- og 60-åra da de bygget hus på midten av 1980-tallet. De er nå gamle og lever av pensjon. Skal disse tvinges til å flytte nå? Min nabo har mistet ektefelle og kjører ikke bil selv. Hun må bruke bussen for å få tak i det meste!

Veien til det stoppestedet som (det nye «tilbudet») 73-bussen passerer, ligger i enden av gangveien fra Lille Dal-Brennaveien, og den blir ikke alltid brøytet eller strødd. Skal man da henvises til å gå denne strekningen i bilveien på vinteren? Det er ikke fortau mer enn halvveis langs denne. Dersom du er 80 år, ikke har bil og skal handle mat på nærmeste butikk (som er på Mortensrud senter), skal du tvinges til å gå en kilometer oppover med bæreposer – om vinteren på glatta? Jeg vil si det ikke kan kalles «et mye bedre tilbud» som Ruter kaller det.

Beboerne på Dal har 72A som eneste kollektivtilbud, mens Brenna-feltet, som ligger parallelt med E6, gir beboerne der tilgang til stoppesteder der det går buss tur-retur Enebakk-Oslo sentrum. Et slikt tilbud har vi ikke på Dal.

At Ruter velger å forsterke tilbudet til beboerne på Brenna, et område som fra før av har et bedre kollektivtilbud, synes jeg er veldig merkelig. Enda mer merkelig er det at det ikke er mulig å alternere avgangene mellom Brenna og Dal. Nå skal de i tillegg få kvarters avganger. Hvorfor ikke alternere avganger mellom de to feltene?

Det ble uttalt i Nordstrands Blad at noen av bussene til Dal er tomme … vel, det er også noen av bussene fra Brenna. Jeg har selv gått ned til Brennaveien, en gang bussen til Dal uteble, og da var jeg + de to andre (som også hadde ventet forgjeves) de eneste passasjerene. Mulig at vi tre ble beregnet inn i trafikkgrunnlaget for Brenna?

Bydelspolitikerne i Søndre Nordstrand gikk inn for å opprettholde 72A. Jeg håper at Ruter kan innse den urett som blir gjort her og endrer standpunkt!

Alternativt at byråd Berg griper inn, fordi:

Kommunen (ved byråd Berg) vil bruke 40 millioner på gjenåpning av Jomfrubråten holdeplass, og de kaller det et tiltak for eldre innbyggere i byen. Mens de gamle i bydel Søndre Nordstrand, Dal, de får ikke lov til å beholde bussruta som gir dem kontakt med det de trenger for å kunne bli boende der de bor.

Hva slags prioritering er dette? Mellom Jomfrubråten og Sportsplassen er det ett par hundre meter, mens mellom Lille Dal og Brennaveien er det tre ganger så langt.

Jeg etterlyser derfor et tiltak fra kommunen for de eldre innbyggerne i vår bydel! Få i gang bussrute 72 A igjen. Eller er det litt «orwellsk» filosofi her: Alle eldre i Oslo er like, men noen eldre er likere enn andre? (fritt omskrevet fra Kamerat Napoleon).

På vegne av mange på Lille Dal: Torunn Borgen Gård

LES OGSÅ:

Debatt: Satser på et bedre kollektivtilbud i Søndre Nordstrand

Ruter endrer avgangstider etter klager

Endelig buss til Seterbråten