I Østensjø bydelsutvalg behandles i disse dager et planforslag om hvordan kjøreveien til Manglerudhallen, ishall, bad og skole skal være.

LES OGSÅ: Nytt bad og ny innkjøring på Manglerud

Bydelspolitikerne er enig om at man ikke ønsker bilvei gjennom skolegården. Det er bra.

Men politikerne fra de sosialistiske partiene (MDG, Arbeiderpartiet og SV) tror faktisk at idrettsanlegget ikke trenger parkeringsplasser.

Høyresiden i bydelen med Venstre i spissen har foreslått å opparbeide litt flere parkeringsplasser på området og ta i bruk skolens asfaltareal til parkering på kveldstid og ved større arrangementer.

Dette stemmer venstresiden i mot da de mener barna skal få bære hockeyutstyr og annet fra T-banen på Manglerud.

Dette er i mine øyne helt utrolig.

Disse anleggene vil bli brukt av barn og unge fra hele bydelen og byen. Å tro, pga ideologiske motforestillinger til privatbilen, at mange ikke vil ha behov for bil er i beste fall naivt.

Det er foreldre som sikkert har flere barn og en vanskelig hverdagslogistikk som i stor grad vil foreta transport til idrettsanlegget. Resultatet blir nok heller at Plogveien og andre lokalveier på Manglerud blir overfylt av parkerte biler som skal til anlegget.

LES FLERE DEBATTINNLEGG FRA NORDSTRANDS BLAD HER

Tanken er kanskje miljøvennlig og god, men i praksis er dette helt på trynet. Da er det bedre å legge til rette for at barn og unge kommer seg til anleggene og får utøvd fysisk aktivitet.

Vi ønsker alle å tilrettelegge for at flere velger kollektivtrafikk, men da må vi heller bygge opp kollektivtrafikken, ikke regelrett frata noen muligheten til organisert idrett i byen vår.

Tommy Skjervold (FrP), Østensjøbeboer og bystyrepolitiker, Samferdselspolitisk talsmann Oslo Fremskrittsparti