Det er med en viss undring og fortvilelse jeg leser et leserinnlegg fra to SV-representanter i Nordstrands blad i januar. Bakgrunnen for innlegget er den berettigede uro lokalbefolkningen føler om dagen. Byrådet, hvor SV er med har sagt at de prioriterer trikk på Ring2 hvor det er busser i dag foran Manglerudtunnelen. Når du legger til flere trikkeprosjekter som skal erstatte eksisterende busstilbud, T-bane til Ahus og Fornebu samt den viktige nye T-banetunnelen gjennom sentrum kommer Manglerudtunnelen veldig langt nede på SVs prioriteringsliste.

Les også disse debattinnleggene:

Manglerudtunnel nå!

Manglerudtunnelen trengs!

Byrådet har sagt til bystyret at det ikke skal bygges en meter mere kapasitetsøkende vei i Oslo, selv ikke et nytt bussfelt for at bussen skal komme raskere frem er aktuelt. Dersom man bygger Manglerudtunnelen vil veikapasiteten som i dag forurenser lokalbefolkningens luft på Manglerud bli lagt under bakken. Men, for at lokaltrafikken skal ha en vei å kjøre på og er det nødt til å være noe vei over bakken også etter at tunnelen er bygget. Hvis SV da ikke har planer om å bygge en trang tunnel som bare tar bort bittelitt av gjennomfartstrafikken i lokalområdet vårt så har de i prinsippet vedtatt at Manglerudtunnelen ikke skal bygges og i alle fall ikke de nærmeste tiårene.

Les også: Skjervold frykter for Manglerudtunnelen

Fremskrittspartiet er veldig bekymret for tunnelens fremtid da det i beste fall virker som byrådet ikke tar det lokale SVs innspill på alvor i det hele tatt. Manglerudtunnelen er et prosjekt i Oslopakke 3 sammen med mange andre prosjekter. Det er trangt i døra i Oslopakke 3 og derfor vil FrP løfte prosjektet som tross alt er en Europavei ut av Oslopakke 3 og at prosjektet finansieres av staten. Slik vil prosjektet opprettholde sin prioritet og fremdrift og ikke bli satt opp mot T-bane til Ahus og ny sentrumstunnel. Vi har rett og slett ikke tid til å vente og AP-byrådet i Oslo kommer neppe til å løfte en finger for rask fremdrift selv om de hevder å være opptatt av luftkvaliteten, men det er kanskje bare i innerste sentrum?

Jeg fremmer derfor følgende resolusjonsforslag på Oslo FrPs årsmøte i februar:

"Manglerudtunnelen som en del av europavei-systemet bør overtas av staten slik at lokalbefolkningen i Groruddalen og bydel Østensjø raskere kan få bedre luftkvalitet i sine nærmiljøer, og slik at fremkommeligheten for trafikk blir bedre. Oslo Fremskrittsparti frykter for tunnelens fremtid dersom den ikke løftes ut av Oslopakke3 og Oslo-byrådets prioriteringer."
 

Tommy Skjervold, Samferdselspolitisk talsmann Oslo FrP