Gå til sidens hovedinnhold

SV jobber slett ikke for Manglerudtunnelen

Debatt:

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er med en viss undring og fortvilelse jeg leser et leserinnlegg fra to SV-representanter i Nordstrands blad i januar. Bakgrunnen for innlegget er den berettigede uro lokalbefolkningen føler om dagen. Byrådet, hvor SV er med har sagt at de prioriterer trikk på Ring2 hvor det er busser i dag foran Manglerudtunnelen. Når du legger til flere trikkeprosjekter som skal erstatte eksisterende busstilbud, T-bane til Ahus og Fornebu samt den viktige nye T-banetunnelen gjennom sentrum kommer Manglerudtunnelen veldig langt nede på SVs prioriteringsliste.

Les også disse debattinnleggene:

Manglerudtunnel nå!

Manglerudtunnelen trengs!

Byrådet har sagt til bystyret at det ikke skal bygges en meter mere kapasitetsøkende vei i Oslo, selv ikke et nytt bussfelt for at bussen skal komme raskere frem er aktuelt. Dersom man bygger Manglerudtunnelen vil veikapasiteten som i dag forurenser lokalbefolkningens luft på Manglerud bli lagt under bakken. Men, for at lokaltrafikken skal ha en vei å kjøre på og er det nødt til å være noe vei over bakken også etter at tunnelen er bygget. Hvis SV da ikke har planer om å bygge en trang tunnel som bare tar bort bittelitt av gjennomfartstrafikken i lokalområdet vårt så har de i prinsippet vedtatt at Manglerudtunnelen ikke skal bygges og i alle fall ikke de nærmeste tiårene.

Les også: Skjervold frykter for Manglerudtunnelen

Fremskrittspartiet er veldig bekymret for tunnelens fremtid da det i beste fall virker som byrådet ikke tar det lokale SVs innspill på alvor i det hele tatt. Manglerudtunnelen er et prosjekt i Oslopakke 3 sammen med mange andre prosjekter. Det er trangt i døra i Oslopakke 3 og derfor vil FrP løfte prosjektet som tross alt er en Europavei ut av Oslopakke 3 og at prosjektet finansieres av staten. Slik vil prosjektet opprettholde sin prioritet og fremdrift og ikke bli satt opp mot T-bane til Ahus og ny sentrumstunnel. Vi har rett og slett ikke tid til å vente og AP-byrådet i Oslo kommer neppe til å løfte en finger for rask fremdrift selv om de hevder å være opptatt av luftkvaliteten, men det er kanskje bare i innerste sentrum?

Jeg fremmer derfor følgende resolusjonsforslag på Oslo FrPs årsmøte i februar:

"Manglerudtunnelen som en del av europavei-systemet bør overtas av staten slik at lokalbefolkningen i Groruddalen og bydel Østensjø raskere kan få bedre luftkvalitet i sine nærmiljøer, og slik at fremkommeligheten for trafikk blir bedre. Oslo Fremskrittsparti frykter for tunnelens fremtid dersom den ikke løftes ut av Oslopakke3 og Oslo-byrådets prioriteringer."
 

Tommy Skjervold, Samferdselspolitisk talsmann Oslo FrP