I Trondheim har vi en parallell sak omkring etablering av et asfaltverk på havna  hvor reguleringsplanens formål var havn/containerhavn. 

LES OGSÅ:

Debatt: Hva er havnevirksomhet?

Ormsund asfaltfabrikk i full drift fra i dag

Området er ganske lite og Tronheim havn har ikke fått utnyttet området til det det er regulert til.  Trondheim havn og asfaltprodusenten har øyensynlig sammen funnet ut at asfaltproduksjon er en god ting i byen.

Bebyggelsen ligger såpass som 5-600 meter unna, men pga fri sikt og sjø i mellom er det akkurat slik at verket kommer under støygrensene dersom de stanser driften et  par timer hver natt.  Dette er basert på støyberegninger.

LES OGSÅ: Full asfaltstopp på Ormsund

Naboene som blir berørt klaget på vedtaket bl.a. fordi det ikke var verken søkt eller gitt dispensasjon fra reguleringsformålet. 

(Asfaltverk er industri ikke havnevirksomhet).

Etter snart 1 år har vi fått medhold av fylkesmannen slik at søker må sende ny søknad. Fylkesmannen nektet ikke etablering av asfaltverk, men sa at kommunens saksbehandling ikke var god.

LES OGSÅ: Elever demonstrerte mot asfaltanlegg

Nå har tiltakshaver forberedt ny søknad og erfaringer/kommentarer er velkomne

Saken er omtalt i Adresseavisen.

LES OGSÅ:

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg