Gå til sidens hovedinnhold

Snikopprettelse av asfaltfabrikk ved barneskole og boliger på Ormsund

Artikkelen er over 5 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oslo havn har sentralisert sin containervirksomheten til Sjursøya etter 33 års drift på Ormsund. Etter mange år med støy og forurensning fra lossing også på kveld- og nattestid, har vi naboer med spenning frem til hva etterbruken av Ormsundkaia ville bli.

LES OGSÅ:

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg
 

Stor var derfor overraskelsen og fortvilelsen vår da Oslo havn på nabomøte den 24. mai informerte om at det vil bli asfaltfabrikk på kaia! I en omkrets fra kaia på ca. 300 meter ligger det blant annet barneskole, boliger samt en badeplass - et nærområde som vi synes ikke er forenlig med en asfaltfabrikk. Oslo havn har på forhånd ikke gitt noen informasjon om asfaltfabrikken. På sine nettsider presenterer de etterbruk av Ormsund med skiping av pukk, sand og grus. Vi kan bare spekulere i om Oslo havn bevisst har unngått å tilbakeholde informasjon om asfaltfabrikken, i visshet om at det ville komme naboprotester?

Forurensning av luft, støy og estetisk forsøpling

En asfaltfabrikk på kaia vil innebære luftforurensning i form av eksosutslipp fra lastebiler – forventet antall lastebiler per døgn er ca 160 lastebiler. Det vil bli lukt fra oljegasser, støyforurensning fra drift og kjøring, samt at produksjonsanlegget forsøpler det estetiske miljøet i området.

Les flere saker om Oslo havn her

Denne asfaltproduksjonen er mildt sagt forunderlig og ikke i tråd med selskapets egen profil. På sine nettsider presenterer Oslo havn sin miljøprofil; ”Oslo havn jobber for et renere hav, friskere luft og grønnere by.” Videre står det ”Hensynet til estetikk skal prege alle utbyggingsprosjekter og alt vedlikehold i havna”. Allikevel har altså Oslo havn tillatt drift av en asfaltfabrikk som ville vært forbudt plassert her, dersom driften hadde vært permanent. Man har kunnet omgå områdereguleringen, fordi det er søkt om en midlertidig drift i 2 år, med en mobil produksjonsenhet.

LES OGSÅ: Endelig skolevei uten tungtrafikk

På nabomøtet den 24. mai ble vi informert om at fabrikken vil starte produksjon allerede i nå i juni. På spørsmål om hvorfor det ikke hadde blitt gitt informasjon tidligere om opprettelsen av en asfaltfabrikk, svarte ledelsen ved Oslo havn at de ikke hadde tenkt på dette på forhånd. Det synes vi er forunderlig, da blant annet undertegnede flere ganger har etterlyst planer for bruk av kaia etter flyttingen av containervirksomhet.

Hva ber vi naboer så om? Først og fremst umiddelbar skrinlegging av asfaltproduksjonen. Siden anlegget er mobilt og har blitt rigget opp på kort tid, bør det også kunne tas ned på samme, korte tid. Vi etterlyser en helhetlig plan for etterbruk av kaia, som er i tråd med gjeldende reguleringer og Oslo havns egne miljøprofil – både angående forurensning av luft og fra støy og hensynet til estetikk.

Les nyhetssaker fra Nordstrands Blad her

Oslo havn har også varslet at kaia vil bli driftet av flere operatører. Fra tidligere erfaringer vet vi at det vil medføre; vanskeligere å plassere ansvar for forurensning, da eier vil henvise til operatørene når det gjelder overholdelse av gjeldende regler. Det blir også vanskeligere for oss naboer å finne ut av hvor eventuell forurensningskilde oppstår. Dette har vi allerede dårlig erfaring med når det gjelder Oslo vann- og avløp sin anleggsvirksomhet i forbindelse med utbyggingen av Bekkelaget renseanlegg.

Asylmottak for mindreårige i Ormsundveien

I tillegg til denne dårlige nyheten, har Oslo havn den 13. mai i år, lagt ut informasjon om at det på Bekkelagstunet i Ormsundveien 16, vil bli opprettet et omsorgssenter for mindreårige asylsøkere under 15 år. Virksomheten innebærer midlertidige boliger for asylsøkere for 50 til 100 personer – avhengig av makskrav til antall personer per rom. Vi spør oss om hvilke konsekvensutredninger Oslo havn har foretatt i forhold til barneskolen beliggende få hundremeter fra asylsenteret.

LES OGSÅ: Unge asylsøkere skal inn på Bekkelagstunet

Spørsmål til politikerne

Hva mener lokalpolitikerne og bypolitikerne om etterbruken av Ormsund? Mener ansvarlige politikere at asfaltfabrikk og asylmottak er forenelig med barneskole, boliger og badeplass fra 0-300 meter fra virksomhetene? Vi naboer er glade for og stolte av vårt nærmiljø. Asfaltfabrikken vil forringe vårt nærmiljø og vi ber om en umiddelbar stans og at ansvarlige etater, vil ta kontakt med Oslo havn for å avklare planer for langsiktig etterbruk av Ormsund.