Nei til boligspekulanter på Oppsal!

NEI TIL BOLIGSPEKULANTER: Knut Elgsaas, Åshild Bue, Tom Rellsve foran Oppsalveien 25 B

NEI TIL BOLIGSPEKULANTER: Knut Elgsaas, Åshild Bue, Tom Rellsve foran Oppsalveien 25 B Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt Boligspekulanter går fra hus til hus i småhusområdet på Oppsal og tilbyr selgere gode betingelser. I tillegg til god fortjeneste for seg, skaper de usikkerhet og frykt i nabolagene

I 2014 foreslo en utbygger omregulering i Oppsalveien til 4-6 etasjers blokker, uten at eierne av eiendommene var informert.

I 2016 betalte OBOS 42 millioner for en 2-etasjers forretningsgård på 2 mål tomt ved Oppsal senter, en investering som bare kan bli lønnsom med en blokk på 8-10 etasjer.

Det er også to andre ferske tilfeller der eiendommer er solgt til priser som langt overstiger prisene ved vanlig eiendomssalg på Oppsal.

Eiendomsutviklerne håper bystyret vil gi tillatelse til omregulering av disse eiendommene fra nåværende utnyttelsesgrad, dvs byggets samlete boligareal, på 24%, til 100-125% av tomtearealet, og de har dessverre grunn til å håpe. Byrådets forslag til Kommuneplan åpner nemlig i likhet med vedtatt Kommuneplan av 2015, for høyere utnyttelse i «stasjonsnære områder» der det er småhusbebyggelse. Økt utnyttelse betyr stort sett riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av høyere bygg..

Kommuneplanene omtaler ikke konsekvensene av økt utnyttelse, og utbyggere bryr seg nok ikke om at hjem rives og at kanskje nabolag forsvinner for å gi plass til høyere og tettere bebyggelse. De bryr seg heller ikke om dem som må leve i usikkerhet om hva som kommer til å skje i nærmeste nabolag. Særlig eldre som har bodd et langt liv i et slikt område, og barn og barnefamilier rammes sterkt av usikkerhet om framtiden og store endringer i nærmiljøet.

Det er ikke grunnlag for påstander om at mangel på tomter i Oslo rettferdiggjør riving i småhusområder. Det finnes allerede mange ubebygde områder klare for utbygging. Boliger som blir reist i sanerte småhusområder blir ikke billige. Men det er ingen mangel på kostbare boliger i Osloområdet.

Boligbehovet til velstående boligsøkere er ikke et argument for å rive gode hjem og vel fungerende nabolag i småhusområdene.

Hvem har fordel av økt tomteutnyttelse i småhusområdene? I hvert fall eiendomsutviklere og boligspekulanter, når du ser hvilken pris de har vært villige til å betale. Når det er åpnet mulighet for høyere utnyttelse i et småhusområde, vil de første som selger til en utbygger kanskje få høyere pris enn de ville ha fått tidligere. Men når utbyggeren kan få godkjent blokker, kan markedsprisen til naboeiendommer bli lavere enn da den gamle utnyttelsesgraden gjaldt.

Kommuneplanen har visjon om variert boligstruktur, og «en grønnere og varmere by». Da må småhusområder bevares mot unødige inngrep.

Et Bedre Oppsal, et utvalg oppnevnt av Oppsal Vel, forventer derfor at alle ansvarlige politiske partier i bystyret gir klar beskjed før kommende valg om at de ikke vil løpe i boligspekulantenes ærend og oppfylle deres håp om rask og høy fortjeneste ved endring av reguleringsbestemmelsene på Oppsal.

Et Bedre Oppsal ved Tom Rellsve (leder) og Knut Elgsaas (nestleder)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags